1. The innovative and integrated approach towards nature and landscape conservation in this Preliminary Draft has been widely appreciated. Nature and landscape conservation, protection of wildlife, forestry and hunting are integrated in one Code
  Paperback
  € 59,-

 2. In het Handboek Notarieel bestuursrecht wordt het bestuursrecht of administratief recht behandeld dat van belang is voor de notariële praktijk. Het overheidsingrijpen in het privaat eigendom van de burger wordt steeds belangrijker.
  Paperback
  € 145,-

 3. Met dit boek was het de bedoeling om te komen tot een geïntegreerde en meer effectieve wetgeving op het vlak van natuurbehoud, landschapszorg, bosbeheer, soortenbescherming en jacht.
  Paperback
  € 85,-