1. 2013 is het jaar waarin de Wet tot bescherming van de Economische Mededinging voor de derde maal sinds haar inwerkingtreding twintig jaar geleden is herzien. Dit keer worden we geconfronteerd met een copernicaanse revolutie. Dit boek bespreekt de grote aanpassingen van de nieuwe Wet, kadert deze in het ruimere mededingingsrecht en tracht de potentiële pijnpunten voor de praktijk aan te stippen.
    Paperback
    € 109,-