1. Consistente straftoemeting

    Verschijnt 15 februari 2016

    De consistente bestraffing raakt aan de fascinerende tandem van het recht en het rechtspreken. De vraag rijst evenwel of inconsistentie in de bestraffing als problematisch moet worden beschouwd dan wel als een aanvaardbare vorm van collateral damage die inherent verbonden is aan elk rechtssysteem.
    Paperback
    € 183,-