1. In dit boek wordt nagegaan welke gevolgen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) in de Belgische rechtsorde heeft.
    Paperback
    € 38,50 € 55,-

  2. In dit dossier staat de Wet van 5 augustus 2003 betreffende de vervolging van ernstige schendingen tegen het internationaal humanitair recht centraal. In de eerste plaats wordt een balans gemaakt van de Belgische rechtspraak ter zake.
    Paperback
    € 28,- € 40,-