Religie en economische innovatie

In deze uitgave neemt Stef Adriaenssens de klassieke bijdragen van Weber als vertrekpunt om de relatie tussen religie en economische veranderingsprocessen in kaart te brengen.

Auteur(s):
Stef Adriaenssens
boek | verschenen | 1e editie
februari 2008 | 414 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050957649

Inhoud

Sociaalwetenschappelijk onderzoek heeft zich de voorbije eeuw vaak beziggehouden met de vraag naar de relevantie van religie voor de economie.
Dat onderzoek omvat heel wat toepassingsgebieden en is toegespitst op zowel westerse als niet-westerse samenlevingen.
Het werk van de auteur Max Weber (1864-1920) heeft een enorme invloed gehad op dit onderzoek. Zijn oeuvre was sterk gericht op de vraag waarom sommige religies economische modernisering schijnen mogelijk te maken, terwijl andere dat eerder bemoeilijken.
In Religie en economische innovatie neemt Stef Adriaenssens deze klassieke bijdragen als vertrekpunt om de relatie tussen religie en economische veranderingsprocessen in kaart te brengen. Hij actualiseert de Weberiaanse benadering, om vervolgens te onderzoeken of ze ook toepasselijk is op de geboorte van de moderne industriële samenleving: de periode waarin een beperkte groep ondernemers voor het eerst gemechaniseerde en grootschalige industriële ondernemingen oprichtte.
De opvallende opgang van Gent als een centrum van de textielindustrie in de vroege 19de eeuw dient als boeiende casus.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.