Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit

Het onderwijs in België is een van de meest toegankelijke en meest kwaliteitsvolle wereldwijd. Aan de andere kant scoort België dan weer uitermate slecht in Europa wanneer het op pestgedrag in het onderwijs aankomt. Dit boek tracht een antwoord te formuleren op de vraag “Wat zijn de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond aangaande slachtoffer- en daderschap van zowel klassiek als cyberpesten?” om zo een steentje te kunnen bijdragen aan de vereiste structurele aanpak in Vlaanderen.
Auteur(s):
Jop Van der Auwera
boek | verschenen | 1e editie
mei 2018 | xvi + 134 blz.

Paperback
€ 32,90 € 47,-


ISBN 9789400009684

Inhoud

Het onderwijs in België is een van de meest toegankelijke en meest kwaliteitsvolle wereldwijd. Aan de andere kant scoort België dan weer uitermate slecht in Europa wanneer het op pestgedrag in het onderwijs aankomt. De culturele transformatie van de voorbije decennia zou mogelijks een voedingsbodem kunnen vormen voor enkele culturele spanningen en pestgedrag op school.

België heeft in de aanpak van het pestprobleem lang een reactieve houding aangenomen. Deze houding is enigszins waardevol en belangrijk, maar lang niet meer voldoende. Een structurele aanpak kan in België enkel slagen wanneer we de mogelijkheid bieden aan scholen om een preventief anti-pestbeleid op poten te zetten.

Het is evident dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de noodzakelijke preventieve campagnes vorm en inhoud te geven. Net daarom tracht dit onderzoek een antwoord te formuleren op de vraag “Wat zijn de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond aangaande slachtoffer- en daderschap van zowel klassiek als cyberpesten?” om zo een steentje te kunnen bijdragen aan de vereiste structurele aanpak in Vlaanderen. Verder zal er bewust gefocust worden op de tegenstellingen en verschillen tussen beide groepen om zo een helpende hand te reiken naar de diensten die een preventieve functie vervullen.

Om in de toekomst deze verschillen in pestprevalentie te reduceren, strekt een mentaliteitswijziging bij verschillende actoren (o.a. media, beleid en onderwijs) tot aanbeveling. Het evolueren van een ‘wij vs. zij’-samenleving naar een inclusieve samenleving zonder segregatie en polarisatie is dan ook van cruciaal belang.

Inhoudsopgave

Algemene inleiding. Een Belgische behoefte aan onderzoek (p. 1)

Hoofdstuk I. Pestgedrag op school: een beschrijvend overzicht (p. 9)

Hoofdstuk II. Onderzoek op maat van de multiculturele samenleving (p. 37)

Hoofdstuk III. Onderzoeksopzet: een kwantitatief design (p. 63)

Hoofdstuk IV. Klassiek pestgedrag en de rol van etniciteit (p. 75)

Hoofdstuk V. Cyberpestgedrag en de rol van etniciteit (p. 91)

Hoofdstuk VI. Omstaanders van pestgedrag en de rol van etniciteit (p. 103)

Conclusie. Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit (p. 111)

Bibliografie (p. 117)

Bijlagen (p. 129)

Ook interessant voor u: