Criminologie en strafrechtsbedeling

Dit is een boek voor eenieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen.
Auteur(s):
Cyrille Fijnaut
boek | verschenen | 1e editie
maart 2014 | xxii + 924 blz.

Hardback
€ 79,90


ISBN 9789400004665


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Dit is een boek voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen. Het is dus evengoed een boek voor studenten, onderzoekers en beleidsmakers als voor advocaten, magistraten, politiemensen, justitieambtenaren en hulpverleners. Zoals het ook een boek is voor “gewone burgers” die willen weten waar de tegenwoordige aanpak van misdaadproblemen vandaan komt.
Nooit eerder werd een inleiding tot de criminologie geschreven waarin haar geschiedenis vanaf de zestiende eeuw tot op de dag van vandaag stelselmatig wordt behandeld in samenhang met de geschiedenis van de instellingen van de strafrechtsbedeling: het politiewezen, de justitie, het gevangeniswezen, de reclassering en de jeugdbescherming.
Ook werd nog nooit een studie gepubliceerd waarin niet alleen de ontwikkeling van de criminologie en de strafrechtsbedeling in West-Europa (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië) wordt besproken, maar waarin ook systematisch de wisselwerking met hun evolutie in de Verenigde Staten vanaf het einde van de achttiende eeuw tot in deze tijd wordt uitgediept.
Bovendien maakt de zeer omvangrijke bibliografie dit leerboek tot een uitermate geschikt instrument voor verdere studie en nader onderzoek. De vele illustraties dragen er op hun manier toe bij dat het lezen van dit boek een plezier voor de geest vormt.

“Criminaliteit en strafrechtsbedeling is een indrukwekkend boek van een van de meest vooraanstaande Nederlandse criminologen dat zijn gelijke niet kent in het Nederlandse taalgebied. (…) Het boek zou volgens ons verplichte kost dienen te zijn op alle universiteiten waar criminologie wordt onderwezen, omdat je het heden pas echt kunt begrijpen als je het verleden kent.”
Uit bespreking in Tijdschrift voor Criminologie (56) 4, door Dr. mr. Marc Schuilenburg en Prof. dr. René van Swaaningen.

Inhoudsopgave

1. Algemene inleiding (p. 1)

Cyrille Fijnaut

2. De origine van de basis structuur van de hedendaagse strafrechtsbedeling (p. 15)

Cyrille Fijnaut

3. De herstructurering van de strafrechtsbedeling ten tijde van de Verlichting en in de Franse Tijd (p. 47)

Cyrille Fijnaut

4. De opkomst van de wetenschappelijke studie van misdaad, misdadiger en misdaadbestrijding (p. 133)

Cyrille Fijnaut

5. De grondvesting van de criminologie in Italië en Frankrijk (p. 223)

Cyrille Fijnaut

6. De doorontwikkeling van de criminologie in Duitstalig Europa en Groot-Brittannië (p. 323)

Cyrille Fijnaut

7. De verankering van de criminologie in Nederland en België (p. 411)

Cyrille Fijnaut

8. De rol van commissies, verenigingen en congressen in de internationalisering van de criminologie (p. 517)

Cyrille Fijnaut

9. De ideologisering van de criminologie in het Derde Rijk en de Sovjet-Unie (p. 541)

Cyrille Fijnaut

10. De receptie van de Europese criminologie in de Verenigde Staten (p. 577)

Cyrille Fijnaut

11. De transatlantische integratie van de criminologie (p. 703)

Cyrille Fijnaut

12. Algemeen besluit (p. 811)

Cyrille Fijnaut

Bibliografie (p. 823)

Cyrille Fijnaut

Personenregister (p. 909)

Cyrille Fijnaut

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Cyrille Fijnaut
Bibliografie (p. 823)
Cyrille Fijnaut
Personenregister (p. 909)
Cyrille Fijnaut