1. 1
 2. 2
 1. Een vreedzame revolutie

  Verschijnt 28 november 2018

  In dit boek wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de actieprogramma’s (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice, het Verdrag van Rome en het Verdrag van Lissabon.
  Paperback
  € 85,-

 2. Het onderwijs in België is een van de meest toegankelijke en meest kwaliteitsvolle wereldwijd. Aan de andere kant scoort België dan weer uitermate slecht in Europa wanneer het op pestgedrag in het onderwijs aankomt. Dit boek tracht een antwoord te formuleren op de vraag “Wat zijn de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond aangaande slachtoffer- en daderschap van zowel klassiek als cyberpesten?” om zo een steentje te k...
  Paperback
  € 45,-

 3. This book is for everyone interested in the historical development of the ideas on crime and punishment and their impact on the criminal justice system and the fight against crime more widely. This is the first published study not only to discuss the development of criminology and the criminal justice systems of Western Europe (Belgium, the Netherlands, Germany, France, Great Britain and Italy) but also to delve into the interplay with the e...
  Paperback
  € 65,-
 4. De derde weg

  Verschijnt 4 november 2014

  Niet alleen in België en Nederland, maar in heel het Westen woedt er een discussie over de vraag of cannabis al dan niet moet worden gelegaliseerd. In deze studie wordt deze vraag niet met “ja” of “nee” beantwoord. Integendeel! Er wordt juist vlijmscherp in aangetoond dat dit de volstrekt verkeerde discussie is.
  Paperback
  € 55,-

 5. In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.
  Hardback
  € 175,-

 6. Genocidal Gender and Sexual Violence examines how the experiences of victims of genocidal gender and sexual violence have been addressed on a theoretical and practical level.
  Paperback
  € 55,-

 7. This edited volume will focus on developments in the prosecution of cases of sexual violence in (post-)conflict situations. The prosecution of those cases raises new and challenging questions as to how to build evidence, but also how to address victims’ concerns in that process. It will address innovations and challenges of empirical and other new kinds of social scientific, archival and medical data collection techniques; the development of e...
  Hardback
  € 80,-

 8. This book examines the question why – from an economic perspective – society should enforce certain violations through criminal law, while others through private or administrative law.
  Paperback
  € 60,-

 9. Legal initiatives to prevent genocide, war crimes and crimes against humanity have considerable shortcomings in dealing with victims of international crimes. Transcending the disciplinary divisions in the study of victims of international crimes is the main focus of this first volume of essays contributing to developing victimological approaches to international crimes. Focusing on the African continent, scholars from different disciplines rev...
  Paperback
  € 99,-

 10. Extreme forms of collective violence such as genocide, crimes against humanity and war crimes can endanger international peace and security. They are extremely complex social phenomena and it takes an inter- and multidisciplinary approach to understand the true nature of this type of criminality and to effectively prosecute the perpetrators thereof. This book enhances our knowledge of these complex phenomena and thus contributes to a better ...
  Paperback
  € 64,-
 
 1. 1
 2. 2