Vennootschapsbelasting toegepast 2020

In Vennootschapsbelasting toegepast 2020 bespreken de auteurs het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten, verrekening van voorheffingen en belastingkrediet. Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen: Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de verschuldigde vennootschapsbelasting?

- Talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak illustreren de band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht.
- Het juridische uitgangspunt wordt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten.
Auteur(s):
Paul Beghin, Annelies Roggeman
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2020 | xxviii + 338 blz.

Paperback
€ 59,-


ISBN 9789400011496


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Vennootschapsbelasting toegepast benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt het juridische uitgangspunt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten. De band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak.

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en belastingkrediet, aan de verschillende tarieven en aan de bijzondere aanslagstelsels. De combinatie van theorie en talrijke voorbeelden maakt dit handboek uitermate interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van vennootschapsbelasting.

Deze nieuwe editie omvat de maatregelen van de hervorming vennootschapsbelasting over de drie hervormingsfasen 2018, 2019 en 2020, alsook de fiscale wijzigingen naar aanleiding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit boek is inbegrepen in de studienamiddag Liquidatie van vennootschappen (9 oktober 2020)

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: