Nieuw scheepvaartwetboek

17 november 2020
Antwerpen
€ 235,95 (incl. BTW)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ) en de redactie van het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT).

Op 1 september 2020 treedt het Scheepvaartwetboek in werking. Met dit nieuwe wetboek wordt het Belgische zeerecht, dat in verschillende opzichten verouderd was en een eerder chaotisch geheel vormde, gestroomlijnd en in lijn gebracht met de thans geldende internationale verdragen en opvattingen. Daarbij dienden beleids- en juridische keuzes gemaakt te worden, bepalingen geschrapt te worden, enz.

De sprekers op deze studienamiddag geven hun visie op een aantal wijzigingen en vernieuwingen die door het Scheepvaartwetboek worden gerealiseerd en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, Professor UGent (Department European, Public and International Law) – Advocaat

Frank Stevens, Advocaat – Hoofddocent Erasmus School of Law – Bestuurslid BVZ

Christophe Swolfs, Adviseur FOD Mobiliteit en Vervoer – Rijkscommissaris Onderzoeksraad voor de Scheepvaart

Bernard Insel, Advocaat

Björn Bullynck, Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen


Doelgroep

Advocaten, magistraten, ambtenaren (FOD Financiën, FOD Economie ...), bedrijfsjuristen en cijferberoepers (boekhouders, accountants, revisoren)

Programma

12u45 Onthaal met broodjes

13u20 Verwelkoming door Voorzitter Bjorn Bullynck

13u30 Prof Dr Eric Van Hooydonk – privaatrechtelijke bepalingen zeevaart

14u30 Frank Stevens – privaatrechtelijke bepalingen binnenvaart

15u30 Koffiepauze

16u00 Christophe Swolfs – publiekrechtelijke bepalingen zeevaart en binnenvaart

17u00 Bernard Insel – impact op het verzekeringswezen

18u00 Receptie

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 17 november 2020 | Antwerpen

RYCB Clubhuis
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
IGO: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: in aanvraag

PRIJS

195 euro (prijs excl. btw)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

17 november 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00