Verkoopmanagement toegepast (derde editie)

Het handboek maakt naadloos de aansluiting met het strategisch en tactisch ‘marketing-denken en doen’. Het is een praktijkgerichte en gestructureerde handleiding om een adequate verkooporganisatie op te bouwen en te managen die aansluit bij de bedrijfsstrategie.

Auteur(s):
Johan Vanhaverbeke
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
juni 2018 | x + 272 blz.

Paperback
€ 51,50


ISBN 9789400009189


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Het verkoopmanagementvak is niet meer wat het geweest is. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Salesmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het realiseren van een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de bedrijfsorganisatie.

Het handboek Verkoopmanagement toegepast maakt naadloos de aansluiting met het strategisch en tactisch ‘marketing-denken en doen’. Het is een praktijkgerichte en gestructureerde handleiding om een adequate verkooporganisatie op te bouwen en te managen die aansluit bij de bedrijfsstrategie.

Het volledige commerciële managementspectrum komt aan bod. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten, people management, verkoopinformatiesystemen en de formulering van commerciële doelstellingen komen aan bod. Het is een glashelder studieboek dat vooral de management- en bedrijfsstrategische invalshoeken van het verkoopmanagementvak behandelt. De jarenlange ervaring van de auteur in marketingen verkoopmanagement wordt geïntegreerd in werkbare en praktijkgerichte professionele concepten. Het is vooral ook een werkboek dat aanzet om zelf aan de slag te gaan.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

De Belgian Association of Marketing heeft Verkoopmanagement toegepast gekozen als handboek voor sales & marketing-opleidingen. Voor meer informatie, surf naar www.marketing.be.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Doel en opzet van dit handboek (p. 9)

Hoofdstuk 1. Creëren van een klant- en marktgerichte organisatie (p. 21)

Hoofdstuk 2. Verkoopmanagement: een verkennend overzicht (p. 49)

Hoofdstuk 3. Opdracht en functie van verkoop (p. 81)

Hoofdstuk 4. Verkoop: planning, strategieën en doelstellingen (p. 105)

Hoofdstuk 5. Verkoopprognoses: de hoeksteen van operationeel bedrijfsbeheer (p. 135)

Hoofdstuk 6. Verkoopmanagementinformatie (p. 161)

Hoofdstuk 7. Planning van het verkoopteam (p. 183)

Hoofdstuk 8. Bedrijfseconomische aspecten van verkoopmanagement (p. 203)

Hoofdstuk 9. Leidinggeven aan het verkoopteam (p. 231)

Bijlage. Handleiding voor het uitwerken van een verkoopplan (p. 255)

Bibliografie (p. 265)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Doel en opzet van het handboek
726.64 kB
ppt Hoofdstuk 1
1.19 MB
ppt Hoofdstuk 2
1.12 MB
ppt Hoofdstuk 3
944 kB
ppt Hoofdstuk 4
1.28 MB
ppt Hoofdstuk 5
1.13 MB
ppt Hoofdstuk 6
500.9 kB
ppt Hoofdstuk 7
368.83 kB
ppt Hoofdstuk 8
1012.24 kB
ppt Hoofdstuk 9
652.63 kB
Non-Disclosure Agreement
364.74 kB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks