Praktijkboek vzw's en directe belastingen

Dit boek geeft een overzicht van de verschillende criteria en aspecten die van belang zijn om te oordelen welk belastingstelsel van toepassing is, waarbij relevante rechtspraak en parlementaire vragen opgenomen zijn.


Auteur(s):
Roland Van Hecke, Guy Poppe
Reeks:
VZW-reeks
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
maart 2007 | xxxi + 455 blz.

Paperback
€ 38,50 € 55,-


ISBN 9789050956239

Inhoud

Steeds meer laat de Administratie van de directe belastingen zijn oog vallen op de vzw’s. Vzw’s zijn ofwel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting ofwel aan de vennootschapsbelasting. Dit boek geeft een overzicht van de verschillende criteria en aspecten die van belang zijn om te oordelen welk belastingstelsel van toepassing is, waarbij relevante rechtspraak en parlementaire vragen
opgenomen zijn. Voorts bespreekt het boek uitgebreid de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting in al zijn aspecten (inclusief betwistingen, bezwaar en beroep) vanuit het perspectief van de vzw. Ook wordt extra aandacht gegeven aan specifieke topics die relevant zijn voor vzw’s zoals giften, legaten, schenkingen, vergoedingen via het stelsel van vrijwilligerswerk, vrijstellingen inzake onroerende voorheffing, enz.

Roland Van Hecke is directeur van het Vlaams Studie- en Documentatie- Centrum voor vzw’s (VSDC).
Guy Poppe is advocaat bij de balie te Antwerpen.Inhoudsopgave

Table of Contents (p. 0)

HOOFDSTUK 1. IS DE VZW ONDERWORPEN AAN DE DIRECTE BELASTINGEN? (p. 1)

HOOFDSTUK 2. DE RECHTSONZEKERHEID TUSSEN VEN.B. EN RPB VOOR VZW’S (p. 3)

Roland Van Hecke

HOOFDSTUK 3. RECHTSPERSONENBELASTING (p. 51)

Guy Poppe

HOOFDSTUK 4. VENNOOTSCHAPSBELASTING (p. 105)

Guy Poppe

HOOFDSTUK 5. ENKELE TOPICS EN AANDACHTSPUNTEN VOOR VZW’S (p. 283)

Roland Van Hecke

HOOFDSTUK 6. GIFTEN, SCHENKINGEN EN LEGATEN (p. 301)

Roland Van Hecke

HOOFDSTUK 7. VRIJSTELLING VAN ONROERENDE VOORHEFFING (p. 329)

Roland Van Hecke

HOOFDSTUK 8. AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN (p. 375)

Roland Van Hecke

HOOFDSTUK 9. FISCALE VERPLICHTINGEN VAN DE VZW (p. 393)

Roland Van Hecke

HOOFDSTUK 10. BETWISTINGEN – BEZWAAR – BEROEP (p. 419)

Roland Van Hecke

BIBLIOGRAFIE (p. 443)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Table of Contents (p. 0)
BIBLIOGRAFIE (p. 443)

Over de reeks

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

Meer over deze reeks