Financiële analyse van de vennootschap (zesde editie) (2 delen)

Financiële analyse van de vennootschap biedt een overzicht van de diverse technieken van financiële analyse, vult deze aan met de persoonlijke inzichten van de auteurs en met resultaten van empirisch onderzoek en past deze technieken praktisch toe op de jaarrekeningen.

- Grondig aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Met de meest actuele jaarrekeningmodellen (versie 2020)

Lees het woord van de auteur: Hubert Ooghe: https://intersentia.be/nl/een-woord-van-de-auteur-hubert-ooghe

Auteur(s):
Hubert Ooghe, Heidi Vander Bauwhede, Charles Van Wymeersch
boek | verschenen | 6e editie
februari 2021 | xxvi / x + 624 blz.

Paperback
€ 99,-


ISBN 9789400011397


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 60,-

Inhoud

Financiële analyse van de vennootschap: theorie en toepassing op de jaarrekening volgens Belgian GAAP en IFRS geeft een overzicht van de diverse technieken van financiële analyse, vult deze aan met de persoonlijke inzichten van de auteurs en met resultaten van empirisch onderzoek en past deze technieken praktisch toe op de jaarrekeningen van vennootschappen.

Na een inleidend hoofdstuk worden in deel 1 de enkelvoudige jaarrekening van vennootschappen volgens het volledig, het verkort en het micromodel en de kasstromen besproken. Deel 2 betreft de ratioanalyse van de enkelvoudige jaarrekening en de interpretatie ervan. In deel 3 wordt de geconsolideerde jaarrekening van niet-beursgenoteerde vennootschappen volgens Belgian GAAP en in deel 4 wordt de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde vennootschappen volgens de IFRS-normen geanalyseerd. Modellen voor succes en faling, waarbij financiële informatie wordt geïntegreerd, worden besproken in deel 5.

De gegevens van de cijfervoorbeelden, de herwerkte modellen van balans en resultatenrekening en de toepassingen van de verschillende analysetechnieken zijn opgenomen in een afzonderlijk tweede boekdeel.

De nieuwe editie 2021 van Financiële analyse van de vennootschap is grondig aangepast ten gevolge van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De meest actuele jaarrekeningmodellen (versie 2020), opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, worden gebruikt: het volledig, het verkort en het micromodel van de enkelvoudige jaarrekening voor kapitaal- en kapitaalloze vennootschappen en het model van de geconsolideerde jaarrekening voor niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Daarnaast zijn de statistieken i.v.m. de financiële ratio’s die op basis van de individuele jaarrekeningen door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België worden opgesteld, bijgewerkt. De statistieken, gepubliceerd door Graydon België, met betrekking tot de omvang en de kenmerken van faillissementen in België werden eveneens geactualiseerd.

Dit handboek richt zich o.a. tot onderzoekers die gebruik maken van jaarrekeninggegevens, bestuurders en directieleden, financiële directeuren, leden van de ondernemingsraden, revisoren, accountants, boekhouders, fiscale consulenten, financiële en kredietanalisten, bedrijfsadviseurs, magistraten, bedrijfsjuristen en studenten van het economisch hoger onderwijs.

Dit boek wordt eveneens in het Frans gepubliceerd onder de titel Traité d’analyse financière – Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.

Prof. dr. Hubert OOGHE, Vlerick Business School en Universiteit Gent, adviseur van vennootschappen.
Prof. dr. Heidi VANDER BAUWHEDE, Universiteit Gent.
Prof. ir. Charles VAN WYMEERSCH, Université de Namur en Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, bestuurder en adviseur van vennootschappen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Financiële analyse: inleiding (p. 1)

Hubert Ooghe, Charles Van Wymeersch, Heidi Vander Bauwhede

Deel 1. Enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap en kasstromen (volledig, verkort en micromodel)

Hoofdstuk 2. Enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap volgens de vennootschapswetgeving (p. 13)

Hoofdstuk 3. Herwerking van de balans en de resultatenrekening van de vennootschap (volledig, verkort en micromodel), horizontale en verticale analyse (p. 57)

Hoofdstuk 4. Kasstromenanalyse (p. 75)

Deel 2. Ratioanalyse van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap (volledig, verkort en micromodel)

Hoofdstuk 5. Toegevoegde waarde (p. 105)

Hoofdstuk 6. Rendabiliteit (p. 135)

Hoofdstuk 7. Solvabiliteit (p. 177)

Hoofdstuk 8. Liquiditeit (p. 201)

Hoofdstuk 9. Interpretatie en beoordeling van financiële ratio's (p. 221)

Deel 3. Analyse van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap volgens de vennootschapswetgeving

Hoofdstuk 10. Geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap volgens de vennootschapswetgeving (p. 235)

Hoofdstuk 11. Herwerking van de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de vennootschap volgens de vennootschapswetgeving en kasstromenanalyse (p. 273)

Hoofdstuk 12. Ratioanalyse van de geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving (p. 291)

Deel 4. Analyse van de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen

Hoofdstuk 13. Geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen (p. 303)

Hoofdstuk 14. Herwerking van de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen en kasstromenanalyse (p. 313)

Hoofdstuk 15. Ratioanalyse van de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen (p. 323)

Deel 5. Faillissementen en modellen voor succes en faling

Hoofdstuk 16. Definitie van ondernemingen in moeilijkheden en faillissementen (p. 329)

Hoofdstuk 17. Modellen voor succes en faling (p. 351)

Boekdeel 2: Jaarrekeningmodellen, codes en berekeningswijze (p. 395)

Hubert Ooghe, Charles Van Wymeersch, Heidi Vander Bauwhede

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


bordboek deel 1
6.46 MB
bordboek deel 2
4.6 MB