Financieel management toegepast (derde editie)

Dit boek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Vandaar de titel: Financieel management toegepast.

Auteur(s):
Rudy Aernoudt
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
februari 2019 | xxii + 450 blz.

Paperback
€ 62,-


ISBN 9789400010529


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit boek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Vandaar de titel: Financieel management toegepast. Dit maakt het boek uiterst geschikt zowel voor financiële managers als voor universiteits- en hogeschoolstudenten.

Na een beschrijving van het financiële landschap, bespreekt de auteur de basisconcepten van het financieel management. Vervolgens worden de optimale financiering en de waardebepaling van de onderneming besproken. Alle vormen van schuldfinanciering komen nadien aan bod. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de vijf belangrijkste financieringsbronnen: winstinhouding, leverancierskredieten, kaskredieten, voorschotten en investeringskredieten. Mezzaninefinanciering, business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie worden eveneens uitgebreid onder de loep genomen. Met de bespreking van de Bazel-akkoorden ten slotte, wil de auteur bedrijfsleiders munitie aanreiken indien financiers stellen dat iets niet kan ‘omwille van Bazel’.

Het glossarium op het einde van het boek definieert de belangrijkste financiële begrippen. De ijverige student en de leergierige financieel manager vinden er bovendien ook de oplossingen van de oefeningen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Financieringslandschap (p. 1)

Hoofdstuk 2. Financieel management (p. 21)

Hoofdstuk 3. Waardering (p. 107)

Hoofdstuk 4. Kredietfinanciering (p. 135)

Hoofdstuk 5. Mezzanine (p. 195)

Hoofdstuk 6. Formeel risicokapitaal (p. 203)

Hoofdstuk 7. Business angels (p. 247)

Hoofdstuk 8. Lovemoney en crowdfunding (p. 299)

Hoofdstuk 9. De uitgifte van aandelen (p. 321)

Hoofdstuk 10. De Bazel-akkoorden (p. 333)

Algemeen besluit (p. 401)

Bijlagen (p. 403)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
7.38 MB
Financieringslandschap
2.06 MB
Financieel Management
1.04 MB
Waardering
392 kB
Kredietfinanciering
744.5 kB
Mezzanine
901.5 kB
Formeel risicokapitaal
1.29 MB
Business Angels
358 kB
Lovemoney and crowd funding
929.46 kB
De uitgifte van aandelen
1.74 MB
Bazel-akkoorden
640.68 kB
Oplossingen cases
246.26 kB

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks