De jaarrekening van een vereniging (stichting) doorgelicht

Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld geven de auteurs de lezer een handleiding om de financiële cijfergegevens op een correcte manier te kunnen kaderen en te interpreteren, rekening houdend met de eigenheid van de vereniging of stichting.
Auteur(s):
Sandra Verbruggen, Jean Pierre Vincke
Reeks:
VZW-reeks
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2012 | xvii + 215 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050959056

Inhoud

De financiële analyse en interpretatie van de financiële gegevens van een vereniging of stichting zijn fundamenteel verschillend van die van een commerciële vennootschap.
Een vennootschap heeft rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel een vermogensvoordeel te creëren voor de aandeelhouders of vennoten. De jaarrekening vormt een uitstekend middel om vast te stellen of dit doel werd bereikt.
Een vereniging of stichting daarentegen heeft een sociaal doel en mag in geen geval de verrijking van de leden of initiatiefnemers nastreven. Het is niet in een balans of resultatenrekening dat men vaststelt of het onbaatzuchtige doel werd bereikt; het doel van een zorginstelling (ziekenhuizen, rusthuizen, MPI’S, enz.) is de kwaliteit van de zorgverstrekking, het doel van een NGO bestaat erin hulp te bieden, het doel van een onderwijsinstelling, van een culturele vereniging enz. is eveneens niet financieel, maar kwalitatief.
Bovendien zijn er beperkingen in de financiële verslaggeving van verenigingen; alles wat niet financieel meetbaar is, wordt op enkele uitzonderingen na niet opgenomen. Voorts zijn er tekortkomingen als gevolg van onvolmaaktheden van het rekeningenstelsel. Dat betekent niet dat de financiële verslaggeving van minder belang zou zijn. Anders dan bij vennootschappen, waar het geld het doel vormt, is in verenigingen en stichtingen het geld het middel om het doel te verwezenlijken.
Dit boek is uniek. Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld geven de auteurs de lezer een handleiding om de financiële cijfergegevens op een correcte manier te kunnen kaderen en te interpreteren, rekening houdend met de eigenheid van de vereniging of stichting.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. DE VERSLAGGEVING DOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN (p. 1)

HOOFDSTUK 2. DE JAARREKENING VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN (p. 9)

HOOFDSTUK 3. ILLUSTRATIE VAN DE BEGRIPPEN (p. 23)

HOOFDSTUK 4. BEOORDELINGSCRITERIA IN DE JAARREKENING, NIET VERTAALD IN FINANCIËLE RATIO’S (p. 35)

HOOFDSTUK 5. EERSTE SCREENING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING (p. 39)

HOOFDSTUK 6. DE FINANCIËLE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE: LIQUIDITEIT EN SOLVABILITEIT (p. 65)

HOOFDSTUK 7. PERFORMANTIE- EN RENDABILITEITSINDICATOREN (p. 97)

HOOFDSTUK 8. ANALYSE VAN DE KASSTROMEN (p. 115)

HOOFDSTUK 9. DE JAARREKENING EN DE FINANCIËLE ANALYSE ALS BELEIDSINSTRUMENT (p. 139)

HOOFDSTUK 10. TOT SLOT, ENKELE RAADGEVINGEN (p. 151)

Bijlagen (p. 153)

Over de reeks

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

Meer over deze reeks