P&L by Destination. Een nieuwe visie op controlling

“P&L by Destination” of P&LD is een nieuw, academisch gevalideerd totaalconcept voor managementrapportering binnen bedrijven. Het vernieuwend aspect schuilt in het feit dat P&LD via een consequente methodiek van standaardiseren en rekeningsturing, een financiële
rapportering genereert per verantwoordelijkheidsdomein.

Auteur(s):
Mark Van Hoe, Katleen Vermeire
boek | verschenen | 1e editie
december 2012 | 178 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400003620

Inhoud

“P&L by Destination” of P&LD is een nieuw, academisch gevalideerd totaalconcept voor managementrapportering binnen bedrijven. Het vernieuwend aspect schuilt in het feit dat P&LD via een consequente methodiek van standaardiseren en rekeningsturing, een financiële rapportering genereert per verantwoordelijkheidsdomein. Op die manier weet elke verantwoordelijke welk deel van het globale resultaat van de onderneming door zijn departement gegenereerd werd. Zuiver, niet vertroebeld door allerlei allocaties, en vrij van time lags. De grote kracht van P&LD is dat managers en verantwoordelijken op alle niveaus zich automatisch in de cijfers zullen herkennen, en dat controllers tijd krijgen om cijfers te analyseren eerder dan ze te genereren. Het spreekt voor zich dat P&LD altijd aansluit op het boekhoudkundig resultaat en dat ze, mits de juiste configuratie, volledig automatisch gegenereerd wordt.

Na een grondige analyse van de bestaande problematieken binnen de managementrapportering, wordt in dit boek de redenering achter P&LD stap voor stap opgebouwd en uitgediept. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de meest voorkomende deelrapporten geïllustreerd. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten in de valkuilen van traditionele rapporten, en wordt de meerwaarde van een goede verantwoordelijkheidsrapportering al snel duidelijk.

Op het gebied van managementrapportering is er weinig innovatie en P&LD zou dan ook wel eens een doorbraak kunnen betekenen, net zoals ABC dat was voor cost accounting.

Mark Van Hoe is handels- en bedrijfseconomisch Ingenieur en managing partner van Holon. Hij is een specialist op het gebied van Controlling en Finance met meer dan 20 jaar ervaring, meestal in bedrijven die SAP geïmplementeerd hebben als ERP-systeem. Mark is de bedenker van het “P&L by Destination” concept en de bijbehorende implementatietechniek.

Katleen Vermeire is als consultant verbonden aan Holon. Zij heeft in samenwerking met Mark Van Hoe het concept uitgewerkt en het boek tot stand gebracht. Katleen is financieel manager en was werkzaam in verschillende grote en middelgrote bedrijven. Katleen is licentiaat doctorandus in de toegepaste economische wetenschappen.
Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 17)

Hoofdstuk 2. Managementrapportering (p. 27)

Hoofdstuk 3. “P&L by Destination” of de bestemmingsgerichte winsten verliesrekeningen (p. 49)

Hoofdstuk 4. Budgettering en de standaardprijs (p. 123)

Hoofdstuk 5. P&L by Destination en Activity Based Costing (p. 147)

Hoofdstuk 6. Voorraadwaardering (p. 151)

Hoofdstuk 7. Wat is het alternatief voor “P&L by Destination”? (p. 169)

Hoofdstuk 8. Waarom zoveel IT-implementaties van managementrapportering mislopen (p. 171)

Hoofdstuk 9. Conclusie (p. 177)