Financiële analyse van de jaarrekening toegepast (vijfde editie)

Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.
Auteur(s):
Mieke Kimpe, Carine Coppens
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
juli 2017 | xii + 354 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400008205


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.

De manier waarop de accountant de gepubliceerde cijfers van een onderneming analyseert, wordt op een praktijkgerichte manier benaderd. De interpretatie van de analyse wordt uitvoerig belicht. Naast de traditionele technieken die gebruikt worden om de bekende ratio’s te berekenen, geven de auteurs een duidelijk inzicht in de interpretatie van de cijfers. De cijfers van de bestudeerde onderneming worden voortdurend vergeleken met andere ondernemingen uit de sector.

Ook het maatschappelijk jaarverslag komt aan bod: de toegenomen aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft immers ook een impact op de rapportering en de communicatie in het bedrijfsleven.

Het boek richt zich tot studenten accountancy. Doordat gekozen werd voor een praktijkgerichte benadering, is het boek ook zeer toegankelijk voor niet-accountancystudenten. Bovendien kunnen professionele gebruikers hun parate kennis over deze materie bijschaven.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Neerleggingsverplichtingen (p. 3)

Hoofdstuk 3. De jaarrekening (p. 15)

Hoofdstuk 4. Het maatschappelijk jaarverslag of duurzaamheidsrapport (p. 65)

Hoofdstuk 5. Een eerste snelle analyse van de jaarrekening (p. 71)

Hoofdstuk 6. Analyse van de cashflow (p. 91)

Hoofdstuk 7. Ratioanalyse (p. 117)

Hoofdstuk 8. Financiële analyse van de geconsolideerde jaarrekening (p. 209)

Bibliografie en bijlagen (p. 225)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Opgaven
926.67 kB
Oplossingen
964.96 kB
PPT Deel 1
7.01 MB
PPT Deel 2
6.48 MB
PPT Deel 3
7.03 MB
PPT Deel 4
7.05 MB
PPT Deel 5
5.97 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks