Groeikracht in familiebedrijven

In dit boek gaan de auteurs na hoe familiebedrijven ervoor kunnen zorgen dat hun familiale en niet-familiale medewerkers de verandering steunen door een gevoel van ”eigenaarschap” te creëren. Op basis van diepte-interviews en enquêtes bij Vlaamse familiebedrijven bespreken de auteurs het belang van communicatie en planning en de rol van de organisatiestructuur bij het creëren van een breed draagvlak en ‘eigenaarschap’.
Auteur(s):
Wouter Broekaert, Bart Henssen
boek | verschenen | 1e editie
februari 2016 | vi + 84 blz.

Paperback
€ 36,-


ISBN 9789400007116

Inhoud

Familiebedrijven worden momenteel geconfronteerd met turbulente tijden, die zowel uitdagingen als nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. Dat betekent dat familiebedrijven geregeld hun koers moeten bijsturen door grote of kleine veranderingen door te voeren. De praktijk toont echter aan dat veel veranderingen worden ingezet, maar niet altijd tot een succesvol einde worden gebracht. Het is geen sinecure om te bepalen welke factoren aan de basis liggen van succes of mislukking. Essentieel is echter de steun van diegenen die de verandering moeten realiseren.

In dit boek gaan de auteurs na hoe familiebedrijven ervoor kunnen zorgen dat hun familiale en niet-familiale medewerkers de verandering steunen door een gevoel van ”eigenaarschap” te creëren. Op basis van diepte-interviews en enquêtes bij Vlaamse familiebedrijven bespreken de auteurs het belang van communicatie en planning en de rol van de organisatiestructuur bij het creëren van een breed draagvlak en ‘eigenaarschap’. Dat maakt immers of medewerkers er mee hun schouders onder willen zetten en draagt bij tot het succes van de verandering.

Wouter Broekaert is onderzoeker en docent binnen het studiegebied Bedrijfskunde aan de Odisee Hogeschool. Hij is tevens verbonden aan het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee. Zijn onderzoeksgebieden situeren zich vooral op het vlak van familiebedrijven en ondernemerschap, meer bepaald wat betreft concurrentiestrategie, innovatie en veranderingsprocessen.

Bart Henssen is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen, docent Human Resources Management en docent onderzoeksvaardigheden. Hij is tevens verantwoordelijk voor het stimuleren en coördineren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek binnen het studiegebied Bedrijfskunde van de Odisee Hogeschool en verbonden aan het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee. Vanuit zijn achtergrond is hij vertrouwd met leer- en kennisprocessen in organisaties, met psychologisch eigenaarschap, en met ondernemerschap in familiebedrijven en kmo’s.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Verandering (p. 5)

Psychologisch eigenaarschap (p. 13)

Communicatie (p. 29)

Planning en evaluatie (p. 43)

Snelheid van verandering (p. 47)

Organisatiestructuur en -cultuur (p. 53)

Bijkomende randfactoren (p. 63)

Aanbevelingen (p. 67)

Methodologie (p. 71)

De tool bij het boek (p. 75)

Literatuurlijst (p. 79)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Literatuurlijst (p. 79)