Uw vennootschap en de fiscus (vijfde editie)

Dit handboek geeft u op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen van een ondernemer. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische tips tonen de auteurs aan welke verschillende mogelijkheden er bestaan om belastingen optimaal en overzichtelijk te structureren.
Auteur(s):
Tina Tack, Pieter Gillemon, Bart Peeters, Carl Van Biervliet, Filip Vandenberghe
Reeks:
Fiscale Topics
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
oktober 2017 | xxviii + 576 blz.

Paperback
€ 69,-


ISBN 9789400008304


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek geeft de lezer op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen van een ondernemer. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische tips tonen de auteurs aan welke mogelijkheden er bestaan om belastingen optimaal en overzichtelijk te structureren. Om het meest voordelige fiscale stelsel te genieten, moet een goede bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar om met kennis van zaken zijn beleid in te schatten, met meer begrip een discussie aan te gaan met zijn accountant en belastingconsulent, en onaangename fiscale en financiële verrassingen te voorkomen.

Deel I is opgebouwd uit een aantal actuele thema’s waarmee elke vennootschap te maken krijgt. In deel II worden de basisregels van de vennootschapsbelasting uiteengezet.

Recente fiscale wetgeving heeft – nog maar eens – duidelijk bewezen dat er heel snel gereageerd moet worden op nieuwe fiscale maatregelen en dat hiermee deskundig moet worden omgegaan bij het nemen van beleidsbeslissingen en hun impact op de jaarafsluiting. De auteurs geven de lezer de nodige adviezen ter zake.

Inhoud

Deel I: Beleidsbeslissingen en fiscaliteit in de kmo

Hoofdstuk 1: Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap (p. 1)

Hoofdstuk 2: Omvorming van een eenpersoonszaak in een vennootschap (p. 19)

Hoofdstuk 3: Maatregelen voor startende ondernemingen (p. 35)

Hoofdstuk 4: Financiering met eigen of vreemde middelen (p. 73)

Hoofdstuk 5: Investeringen (p. 91)

Hoofdstuk 6: Leasen of kopen (p. 123)

Hoofdstuk 7: Onroerend goed (p. 131)

Hoofdstuk 8: Voorraadwaardering en voorraadsystemen (p. 171)

Hoofdstuk 9: Bedrijfsliquiditeiten fiscaalvriendelijke beleggen (p. 177)

Hoofdstuk 10: Hoe fiscaalvriendelijk mezelf "bezoldigen"? (p. 189)

Hoofdstuk 11: Aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider (p. 277)

Hoofdstuk 12: Holding (p. 299)

Hoofdstuk 13: Overname van een bedrijf (p. 321)

Hoofdstuk 14: Opvolging en voortbestaan van een bedrijf (p. 337)

Hoofdstuk 15: Overdracht van een bedrijf (p. 351)

Hoofdstuk 16: De vereffening van de vennootschap (p. 359)

Deel II: De vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1: Het zomerakkoord 2017 doorgelicht (p. 367)

Hoofdstuk 2: Algemeen (p. 379)

Hoofdstuk 3: De gereserveerde winst (p. 397)

Hoofdstuk 4: De verworpen uitgaven (p. 433)

Hoofdstuk 5: Uitgekeerde dividenden (p. 473)

Hoofdstuk 6: Fiscale aftrekken (p. 497)

Hoofdstuk 7: Algemeen aftrekverbod (p. 549)

Hoofdstuk 8: Berekening van de vennootschapsbelasting (p. 551)

Hoofdstuk 9: Overzicht kmo-voordelen (p. 571)

Hoofdstuk 10: Overzicht van de investeringsverplichtingen in de vennootschapsbelasting (p. 573)

Hoofdstuk 11: Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (p. 577)

Hoofdstuk 12: Fiscale eindejaarsplanning (p. 581)

Hoofdstuk 13: De antirechtsmisbruikbepaling (federale tekst) (p. 583)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 13: De antirechtsmisbruikbepaling (federale tekst) (p. 583)

Over de reeks

Fiscale Topics

Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks