Praktisch boekhouden voor kleine vzw's

Aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de kleine vzw tot de vzw’s die omwille van btw en personeel in meer complexe situaties zijn verzeild, verduidelijkt dit boek de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen.


Auteur(s):
Roland Van Hecke, Jean Pierre Vincke
Reeks:
VZW-reeks
Volume:
boek | verschenen | 4e editie
november 2008 | xii + 144 blz.

Paperback
€ 29,-


ISBN 9789050958585

Inhoud

Door de wijzigingen aan de vzw-wet moeten ook de kleine vzw’s aan een aantal verplichtingen voldoen om in de toekomst hun boekhouding transparanter te maken. Vanuit een bepaalde visie heeft de wetgever daarom een minimummodel opgelegd.
In de praktijk blijkt dat het voor kleinere verenigingen niet zo duidelijk is wat de wetgever bedoelt met termen als “ongesplitst dagboek”, “inventaris” en “staat van vermogen”. Daarom hebben Roland Van Hecke, directeur van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW’s (VSDC vzw), en Jean Pierre Vincke, erebedrijfsrevisor, geprobeerd de wetgeving ten behoeve van de vzw-bestuurders te verduidelijken en leesbaar te maken in een handig boek.
Aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de kleine vzw tot de vzw’s die omwille van btw en personeel in meer complexe situaties zijn verzeild, verduidelijkt dit boek de nieuwe verplichtingen.

Vanuit zijn dagelijkse praktijkervaring en dienstverlening aan meer dan 7.000 vzw’s kent Roland Van Hecke als geen ander de behoeften van de vzw-bestuurders.
Hij bespreekt op een gestructureerde wijze de meest essentiële zaken rond de nieuwe vzw-boekhouding. Op diverse tekortkomingen in de wetgeving probeert de auteur een positief antwoord te geven en een oplossing te formuleren, zowel voor de vzw als voor de overheid die met de neergelegde stukken te maken krijgt.
Jean Pierre Vincke bekeek voornamelijk de cases en stond ook in voor de Franse vertaling van dit boek.

Hoofdstukken

Table of Contents (p. 0)

HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER (p. 1)

HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED EN VERDUIDELIJKING (p. 21)

HOOFDSTUK 3. “HET VERKRIJGEN VAN TRANSPARANTIE” (p. 31)

HOOFDSTUK 4. BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES VOOR KLEINE VZW’S (p. 35)

HOOFDSTUK 5. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN (BIJLAGE B) (p. 47)

HOOFDSTUK 6. DE TOELICHTING (BIJLAGE C) (p. 49)

HOOFDSTUK 7. GEVALLENSTUDIES (p. 69)

Over de reeks

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

Meer over deze reeks