Jaarboek Commissie Boekhoudkundige Normen 2022

Dit werk 'Jaarboek 2022 CBN' brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen (tot eind 2021) op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening. Bijzonder voordelige voorwaarden op dit onmisbaar werkinstrument voor leden van ITAA, IBR en IBJ.

boek | verschenen | 1e editie
juni 2022 | 1950 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400015067


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Bijzonder voordelige voorwaarden op dit onmisbaar werkinstrument 'Jaarboek 2022 CBN' voor leden van ITAA, IBR en IBJ*
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (‘CBN’) is sinds haar oprichting in 1975 bepalend geweest voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Deze creëren de broodnodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk moeten toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgische boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Dit werk brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen (tot eind 2021) op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening. Het bevat tevens het Jaarverslag 2021.
Het handige trefwoordenregister en de gedetailleerde inhoudstafel maken van dit werk een zeer gebruiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument.
Ook verkrijgbaar in een Franstalige versie: Annuaire 2022 CNC
Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse edities, geniet een blijvende korting van 15%.
* Leden van het ITAA, IBR en IBJ genieten bijzonder voordelige voorwaarden op het Jaarboek
- 30% korting bij bestelling van de editie 2021 vóór 31 oktober 2022 (84 euro i.p.v. 120 euro)
- 45% korting bij intekening op een abonnement op de jaarlijkse edities van het Jaarboek CBN vóór 31 oktober 2022 U ontvangt meteen de editie 2022 met 45% korting (66 euro i.p.v. 120 euro). De volgende jaarlijkse edities zullen opgestuurd worden bij verschijnen, eveneens met 45% korting.
>> Contacteer voor deze bijzondere voorwaarden h.verleyen@intersentia.be

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Deel 1. Adviezen

1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN (p. 1)

2. Adviezen m.b.t. Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht (p. 26)

3. Adviezen m.b.t. de koninklijke besluiten tot uitvoering van Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (p. 204)

4. Adviezen m.b.t. het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (p. 1700)

5. Verenigingen en stichtingen (p. 1782)

6. Overgang naar het jaar 2000 en overschakeling op de euro (p. 1929)

7. Technische nota's (p. 1967)

Deel 2. Bijlagen

Chronologisch overzicht adviezen en trefwoordenregister (p. 1971)