Handboek fiscaal ondernemingsbeleid

Dit handboek is geschreven voor de student en de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug te vinden.
Auteur(s):
Frederik De Graeve, Olivier De Keukelaere, Pieter Gillemon, Patrick Huybrechts, Filip Vandenberghe, Philippe Vandevoorde, Carl Van Biervliet, Peter Verbanck
Editor(s):
Herman De Cnijf
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2022 | xxvi + 462 blz.

Paperback
€ 55,30 € 79,-


ISBN 9789400014275


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Ondernemers staan tijdens de start, het leven en aan het einde van hun onderneming meer dan eens voor beleidsbeslissingen met fiscale gevolgen. Ze moeten in elke levensfase van hun zaak goed geïnformeerde keuzes maken.

In de aanvangsfase van de startende onderneming is de keuze tussen een eenpersoonszaak en een vennootschap belangrijk, zijn de bestaande stimulansen voor startende ondernemingen een onderzoek waard en buigt men zich over de mogelijke financieringsvormen via eigen of vreemd vermogen.

Tijdens het leven van een vennootschap hebben beslissingen over investeren, waardering van voorraad, bezoldigingspolitiek en pensioenopbouw fiscale consequenties. Dochterondernemingen of holdingstructuren zijn het logische gevolg van een rendabele activiteit of van de afsplitsing van vermogens en aansprakelijkheden.

Het boek sluit af met de laatste levensfase van de vennootschap: de reorganisatie, de vereffening of de overdracht.

Dit handboek is geschreven voor de student en de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug te vinden.

De auteurs van dit handboek putten voor hun bijdrage aan dit boek uit hun jarenlange ervaring en opgebouwde expertise in de fiscale praktijk. Zij zijn eveneens verbonden als docent aan de postgraduaatsopleiding Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk aan de Fiscale Hogeschool in Brussel, waar zij dit handboek gebruiken als studiemateriaal voor hun studenten.


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL 1. OPSTART VAN DE VENNOOTSCHAP

Hoofdstuk 1. Eenmanszaak vs. vennootschap (p. 1)

Hoofdstuk 2. Maatregelen voor startende ondernemingen in de personenbelasting (p. 35)

Hoofdstuk 3. Financiering met eigen of vreemde middelen (p. 111)

DEEL 2. WERKING VAN DE VENNOOTSCHAP

Hoofdstuk 4. Investeringen (p. 131)

Hoofdstuk 5. Voorraad en waardering (p. 171)

Hoofdstuk 6. Hoe mezelf fiscaalvriendelijk "bezoldigen"? (p. 209)

Hoofdstuk 7. Aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider (p. 293)

Hoofdstuk 8. Holding (p. 315)

Hoofdstuk 9. Internationaal ondernemen: via dochtervennootschap of vaste inrichting (p. 339)

DEEL 3. EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP

Hoofdstuk 10. Vennootschapsrechtelijke reorganisaties (ontbinding-vereffening, fusie, splitsing z.) (p. 379)

Hoofdstuk 11. Overdracht van onderneming: asset deal versus share deal (p. 425)

Hoofdstuk 12. Het fiscale gunstregime inzake de overdracht van familiebedrijven (p. 447)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: