Handboek Boekhouden - Vennootschapsboekhouden (vijfde editie)

In dit standaardwerk voor student en beroepspracticus behandelen de auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties, aangevuld met de CBN-adviezen.

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met tal van praktijkvoorbeelden.

Auteur(s):
Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
september 2020 | xxxiv + 914 blz.

Paperback
€ 131,-


ISBN 9789400010925


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 69,-

Inhoud

Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld – indien van toepassing – volgens de adviezen van de CBN. Vervolgens wordt aan de hand van tal van praktische voorbeelden uitgelegd hoe dit verwerkt wordt in de boekhouding. Wanneer er een afwijkende behandeling voorzien is voor verenigingen en stichtingen, wordt dit duidelijk en overzichtelijk weergegeven in het boek. Op basis van deze uitgave is de lezer er perfect toe in staat op een correcte manier een jaarrekening conform het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen.

Deze editie is volledig bijgewerkt naar aanleiding van het nieuwe WVV.

Inhoudsopgave

DEEL 1. PASSIVA

Hoofdstuk 1. Achtergrond en wettelijk kader (p. 1)

Hoofdstuk 2. Inbreng (p. 41)

Hoofdstuk 3. Herwaarderingsmeerwaarden (p. 109)

Hoofdstuk 4. Reserves - Overgedragen winst (Verlies) (p. 131)

Hoofdstuk 5. Kapitaalsubsidies (p. 201)

Hoofdstuk 6. Voorzieningen voor risico's en kosten - Uitgestelde belastingen (p. 227)

Hoofdstuk 7. Schulden op meer dan één jaar (p. 261)

Hoofdstuk 8. Schulden op ten hoogste één jaar (p. 343)

DEEL 2. ACTIVA

Hoofdstuk 9. Oprichtingskosten (p. 355)

Hoofdstuk 10. Immateriële vaste activa (p. 367)

Hoofdstuk 11. Materiële vaste activa (p. 399)

Hoofdstuk 12. Financiële vaste activa (p. 473)

Hoofdstuk 13. Vorderingen op meer dan één jaar (p. 515)

Hoofdstuk 14. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p. 569)

Hoofdstuk 15. Vorderingen op ten hoogste één jaar (p. 609)

Hoofdstuk 16. Geldbeleggingen (p. 629)

Hoofdstuk 17. Liquide middelen (p. 641)

Hoofdstuk 18. Overlopende rekeningen van het actief en van het passief (p. 649)

DEEL 3. DE RESULTATENREKENING EN DE RESULTAATVERWERKING

Hoofdstuk 19. De resultatenrekening en de resultaatverwerking binnen ondernemingen (p. 653)

OEFENINGEN

Oefeningen bij hoofdstuk 2. Inbreng (p. 703)

Oefeningen bij hoofdstuk 3. Herwaarderingsmeerwaarden (p. 739)

Oefeningen bij hoofdstuk 4. Reserves - Overgedragen winst of verlies (p. 749)

Oefeningen bij hoofdstuk 5. Kapitaalsubsidies (p. 779)

Oefeningen bij hoofdstuk 6. Voorzieningen voor risico's en kosten - Uitgestelde betalingen (p. 787)

Oefeningen bij hoofdstuk 7. Schulden op meer dan één jaar (p. 797)

Oefeningen bij hoofdstuk 8. Schulden op ten hoogste één jaar (p. 815)

Oefeningen bij hoofdstuk 9. Oprichtingskosten (p. 823)

Oefeningen bij hoofdstuk 10. Immateriële vaste activa (p. 829)

Oefeningen bij hoofdstuk 11. Materiële vaste activa (p. 835)

Oefeningen bij hoofdstuk 12. Financiële vaste activa (p. 863)

Oefeningen bij hoofdstuk 13. Vorderingen op meer dan één jaar (p. 871)

Oefeningen bij hoofdstuk 14. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p. 879)

Oefeningen bij hoofdstuk 15. Vorderingen op ten hoogste één jaar (p. 899)

Oefeningen bij hoofdstuk 16. Geldbeleggingen (p. 907)

Oefeningen bij hoofdstuk 17. Liquide middelen (p. 911)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. Achtergrond en wettelijk kader (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks