Handboek Boekhouden - Consolidatie (derde editie)

In dit handboek wordt het consolidatieproces stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.

Auteur(s):
Erik De Lembre, Sadi Podevijn, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
6
boek | verschenen | 3e editie
juni 2022 | xiv + 414 blz.

Paperback
€ 105,-


ISBN 9789400014060


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 47,-

Inhoud

Wanneer moet een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen? Welke ondernemingen worden opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening? Hoe gebeurt deze opname? Welke consolidatiemethode wordt wanneer toegepast? Het antwoord vindt u in dit handboek. Het consolidatieproces wordt stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.
Het boek neemt de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de Belgische regelgeving, als uitgangspunt en maakt op regelmatige basis de vergelijking met de internationale rapporteringsstandaarden IAS/IFRS. Waar nodig worden de verschillen aan de hand van voorbeelden toegelicht. De opbouwende cijfervoorbeelden zorgen ervoor dat dit handboek zeker gebruikt kan worden om via zelfstudie inzicht te verkrijgen in de consolidatietechniek. Voor anderen zal het werk als naslagwerk een bijzonder bruikbaar houvast bieden.
Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en het nieuwe KB tot invoering van het WVV van 29 april 2019.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen (p. 11)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied (p. 23)

Hoofdstuk 4. De consolidatietechnieken (p. 53)

Hoofdstuk 5. Bijzondere aspecten (p. 181)

Hoofdstuk 6. Vorm en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening (p. 241)

Hoofdstuk 7. Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening (p. 249)

Bijlagen & trefwoordenregister (p. 255)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Oplossingen oefeningen
2.64 MB

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks