Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (derde editie)

Deze nieuwe editie is de eerste uitgave over het boekhoudrecht dat rekening houdt met de nieuwe vennootschapswetgeving!

In deze derde editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.

***
Masterclass Accounting Education NABO voor docenten hoger onderwijs (7-8 september 2022 | UGent)

Prof. dr. Patricia Everaert en haar onderzoeksgroep Accounting Education nodigen u van harte uit op deze tweedaagse masterclass. De Masterclass is het resultaat van een onderzoeksproject dat leidde tot vernieuwende vakdidactische inzichten met bewezen succes in het secundair en hoger onderwijs (bachelors én masters).

Hoe zorgt u ervoor dat uw studenten van bij de start boekhouden inzichtelijk studeren? Wat kunt u doen om de motivatie, het rendement en het leerplezier bij studenten te verhogen? Hoe gebruikt u de Handboeken Boekhouden volgens deze nieuwe inzichten? Op deze en andere vragen krijgt u tijdens deze twee dagen antwoord. En nog belangrijker: u heeft na afloop een deelnamecertificaat én alle tools in handen om deze didactiek zelf toe te passen.

Sprekers: Prof. dr. Patricia Everaert, Prof. dr. Evelien Opdecam en mevrouw Laura Claeys

Inschrijven: https://febacademy.ugent.be/programma/alles/2021-2022-2022-2023-eb22everaertnabo-voor-docenten-hoger-onderwijs-masterclass.
***

Auteur(s):
Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Liesbet Van de Velde
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
oktober 2019 | xvi + 664 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400010291


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-

Inhoud

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het wettelijk kader uit van waaruit in België de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen ontstaan.

In deze derde editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.

De modellen van de jaarrekeningen in dit boek komen overeen met die op de website van de CBN.

Inhoudsopgave

Deel 1. Ondernemen - Registreren en rapporteren

Hoofdstuk 1. Ondernemen (p. 1)

Hoofdstuk 2. Registreren: basismodel van het dubbel boekhouden (p. 7)

Hoofdstuk 3. Rapporteren: historische evolutie (p. 15)

Deel 2. Boekhoudbeginselen rapporteringsstandaarden in België

Hoofdstuk 1. Wettelijk kader en basisstructuur van het Belgische boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht, inclusief bepalingen met betrekking tot verenigingen en stichtingen (p. 19)

Hoofdstuk 2. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (p. 25)

Deel 3. Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en rapporteringsstandaarden

Hoofdstuk 1. Algemeen aanvaarde principes (p. 31)

Hoofdstuk 2. De balans (p. 181)

Hoofdstuk 3. De resultatenrekening (p. 461)

Hoofdstuk 4. De resultaatverwerking (p. 511)

Hoofdstuk 5. De toelichting (p. 523)

Hoofdstuk 6. Jaarrekeningen van kleine ondernemingen (verkort) en micro-ondernemingen (micro) (p. 629)

Hoofdstuk 7. Verkorte en micro-jaarrekening van verenigingen en stichtingen (p. 633)

Deel 4. Andere verslagen in relatie tot de jaarrekening

Hoofdstuk 1. De sociale balans (p. 635)

Hoofdstuk 2. Openbaar te maken gegevens van jaarrekeningen die niet in de balans, de resultatenrekening en de toelichting opgenomen worden (p. 649)

Hoofdstuk 3. Verslag van betalingen aan overheden (p. 653)

Hoofdstuk 4. Jaarverslag (p. 655)

Hoofdstuk 5. Verslag commissaris-revisor (p. 661)

Bijlage: Jaarrekening (p. 663)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. Ondernemen (p. 1)
Hoofdstuk 2. Registreren: basismodel van het dubbel boekhouden (p. 7)
Hoofdstuk 3. Rapporteren: historische evolutie (p. 15)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
11.69 MB
Bordboek - bijlage
1.56 MB

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: