Basisboekhouden (vierde editie)

Dit is de nieuwe vierde editie die in september 2020 verschijnt.

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen.
Auteur(s):
Erik De Lembre, Renate Caen, Carine Coppens, Carine Patfoort, Sadi Podevijn
boek | verwacht | 4e editie
september 2020 | 400 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400010864


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 49,-


Verschijnt 20 september 2020

Inhoud

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen.

In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft u de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen en te kunnen beoordelen.

Bij dit boek zijn extra elektronische oefeningen verkrijgbaar.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.