Update personen- en vennootschapsbelasting 2019

09 Mei 2019
Antwerpen
14 Mei 2019
Gent
€ 361,79 (incl. BTW)

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2019 bevat opnieuw belangrijke wijzigingen door de verdere uitrol van de taxshift en de invoering van een aantal nieuwe fiscale bepalingen die hun oorsprong vinden in de recente wetgeving rond het Zomerakkoord, die eveneens aanpassingen teweegbrengt in de personenbelasting. Tijdens deze update wordt per vak van de aangifte op een praktische manier stilgestaan bij de wijzigingen. 

Het Zomerakkoord van Michel I heeft ingrijpende wijzigingen aangebracht in de vennootschapsbelasting. Bij het afsluiten van het boekjaar zal u met meerdere gewijzigde elementen rekening moeten houden om de aangifte fiscaal te optimaliseren. Tijdens deze studiedag analyseert de spreker de maatregelen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2019 en verwijst ook al kort naar de aanslagjaren 2020 en 2021. Via een chronologisch overzicht weet u welke wijziging op welk aanslagjaar betrekking heeft zodat u kan anticiperen op wat komt.

U ontvangt een uitgebreide en overzichtelijke powerpoint met de gepubliceerde wetteksten, circulaires, parlementaire vragen, rulings en rechtspraak.


Spreker
Filip Vandenberghe, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, docent inzake fiscaliteit voor de vakgebieden personen- en vennootschapsbelasting aan onder meer SBM, Vives - Brugge Business School (postgraduaat fiscaliteit i.s.m. KU Leuven), gastdocent aan de EHSAL-FHS en spreker op fiscale seminaries.


Doelgroep
Boekhouders, accountants, fiscalisten, bedrijfsrevisorenProgramma

TIMING

8u30: ontvangst deelnemers
9u: update personenbelasting deel 1
10u30: koffiepauze
10u50: update personenbelasting deel 2
12u20-13u: broodjeslunch
13u: update vennootschapsbelasting deel 1
14u30: koffiepauze
15u: update vennootschapsbelasting deel 2
16u30: einde

INHOUD


In de voormiddag komen de wijzigingen in de personenbelasting aan bod.
Hieronder een greep uit de inhoud:

De verdere invulling van de taxshift heeft volgende gevolgen:
- een verhoging van het basisbedrag van de belastingvrije som;
- de belastingschijven worden aangepast: het tarief van 30% verdwijnt en de 25% en 40%-schijven worden verruimd waardoor men minder vlug in de schijf van 45% terechtkomt;
- de forfaitaire kostenschalen voor loontrekkenden worden herleid tot een éénvormig forfaitair tarief van 30%;
- de federale belastingverminderingen worden opnieuw geïndexeerd.

Daarnaast zijn er nog andere fiscale maatregelen die een invloed hebben:
- de gelijkschakeling met de CO2 gerelateerde kostenaftrek voor personenwagens zoals die reeds van toepassing is in de vennootschapsbelasting;
- daarbij aansluitend een aanpassing van de berekening van gerealiseerde meerwaarden op beroepsmatig aangewende personenwagens;
- afzonderlijk belaste achterstallen zijn voortaan eveneens mogelijk voor genieters van winsten, baten en bedrijfsleidersbezoldigingen;
- de invoering van de mobiliteitsvergoeding en de bijhorende aanpassingen;
- de invoering van een winstpremie voor werknemers;
- achterstallige pensioenen worden belast tegen een gunstiger tarief;
- de invoering van een kostenforfait voor winstbehalers;
- de invoering van de effectentaks;
- verstrenging en verduidelijkingen omtrent de bestaande kaaimantaks;
- daling van de tarieven inzake de gerealiseerde stopzettingsmeerwaarden;
- de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor éénmanszaken;
- vrijstelling van de inkomenscompensatievergoedingen voor zelfstandigen die hinder ondervinden bij openbare werken;
- de invoering van de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ);
- …


In de namiddag krijgt u een update over de vennootschapsbelasting.
Hieronder een greep uit de inhoud:

De veranderingen voor het aanslagjaar 2019 zijn veelvuldig en ingrijpend, enkele voorbeelden:
- een algemene tariefdaling van de vennootschapsbelasting;
- de schrapping van het tarief van 0,412% op meerwaarden gerealiseerd door grote vennootschappen;
- een verhoging van de investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen voor investeringen uitgevoerd tussen 1.01.2018 en 31.12.2019;
- de uitbreiding van de fiscale stimuli voor starters-KMO naar groeibedrijven;
- de verhoging van de DBI-aftrek van 95% naar 100%;
- de gewijzigde aanrekening betreffende kapitaalsverminderingen;
- een verstrengde regeling voor de inschakelingsbedrijven;
- de berekening van de notionele intrestaftrek op het incrementeel eigen vermogen;
- de uitdoving van de investeringsreserve;
- …

Vanaf het aanslagjaar 2020 is er de invoering van een “fiscale consolidatie”, de strijd tegen hybride mismatches, de wijziging van de exit taks en de invoering van de CFC-wetgeving. Vanaf het aanslagjaar 2021 volgt dan de verdere tariefdaling van de vennootschapsbelasting, de invoering van de mogelijkheid om belastingvrije reserves in resultaat te nemen tegen een verlaagd tarief, de wijziging van disconto op schulden, het begrip marktrente wordt wettelijk vastgelegd inclusief de hoogte van de rente, de afschaffing van de degressieve afschrijving in de vennootschapsbelasting, de bijzondere aanslag geheime commissielonen wordt niet langer fiscaal aftrekbaar,…

Praktische informatie

DATA & LOCATIES

Antwerpen (Berchem) | 9 mei 2019
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
routebeschrijving
Parking ter plaatse

Gent | 14 mei 2019
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving
Parking ter plaatse


ERKENNINGEN

- IAB: erkend voor 6u
- BIBF: erkend voor 6u

PRIJS

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, syllabus en koffie- en lunchpauze.

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

09 Mei 2019 - Antwerpen
14 Mei 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00