Advocaten en bemiddeling

14 Februari 2020
Antwerpen
€ 225,34 (incl. BTW)

Gebrek aan medewerking vanwege de advocatuur zou één van de voornaamste obstakels zijn voor de ontwikkeling van bemiddeling. De advocaat zou het nut van bemiddeling niet inzien en zou dit traject zelfs beschouwen als een bedreiging voor het eigen professionele functioneren.
De advocaat is echter een uiterst belangrijke schakel in de conflictoplossingsketen: een partij die verwikkeld raakt in een conflict, zal in heel wat gevallen eerst een toevlucht nemen tot haar raadsman. De advocaat speelt dan ook een primordiale rol bij de adequate doorverwijzing naar bemiddeling en begeleiding bij het meeste aangewezen oplossingstraject.

Deze studienamiddag biedt vooreerst een waarheidsgetrouw beeld van de houding van de Belgische advocatuur tegenover bemiddeling. Aansluitend volgt een reflectie vanuit de praktijk van ervaren advocaten en bemiddelaars.

Sprekers

Tom Wijnant, doctoraatsonderzoeker UGent, auteur van het boek Advocaten en bemiddeling – Een empirische exploratie (Larcier)

Theo De Beir, advocaat en erkend bemiddelaar bij Agrementor The Law Firm, docent bij Agrementor The Academy.

Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar bij Agrementor The Law Firm, docent bij Agrementor The Academy.

Doelgroep

Advocaten, bemiddelaars, magistraten

Programma

13u00 Ontvangst met broodjes

13u30 Uiteenzetting van de bevraging van de Belgische advocatuur over bemiddeling
Tom Wijnant

- De ervaring van de Belgische advocaat met de doorverwijzing naar en de actieve betrokkenheid bij bemiddeling
- De houding van de Belgische advocatuur tegenover bemiddeling de lege lata en de lege ferenda
- Bekommernissen en betrachtingen van de advocatuur bij gebruik en promotie van bemiddeling
- De betrokkenheid van de juridische beroepen bij bemiddeling
- Het draagvlak voor diverse bestaande en potentiële maatregelen ter stimulering van bemiddeling

15u00 koffiepauze

15u30 Respons op de resultaten van de bevraging
Theo De Beir en Willem Meuwissen

Reflectie vanuit de praktijk van advocaat in bemiddeling, alsook bekeken door de bril van de bemiddelaar zelf, met de achtergrond van advocatuur:
- Hoe moet de advocaat zijn taak als trajectkeuzebegeleider invullen?
- Indien een doorverwijzing naar bemiddeling opportuun lijkt: hoe kan men de (raadsman van de) tegenpartij overtuigen van de meerwaarde van een bemiddelingspoging?
- Hoe kan de advocaat een rol spelen in de bemiddeling?
- Hoe te vermijden dat bemiddeling wordt misbruikt?

17u00 einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 14 februari 2020 | Antwerpen

Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: in aanvraag
Federale Bemiddelingscommissie: erkend voor 3u

PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Advocaten en bemiddeling - Een empirische exploratie (t.w.v. €75), documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

14 Februari 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00