Openbare orde

24 Oktober 2019
Brussel
14 november 2019
Antwerpen
€ 192,39 (incl. BTW)

Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden nu juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit globaal naar Belgisch recht uitgewerkt.

In het werk Openbare orde komt Prof. em. dr. Ludo Cornelis tot een heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft.

Dit standaardwerk is een schat aan praktische informatie voor elke jurist. Na de uiteenzetting van Prof. em. dr. Ludo Cornelis waarin hij het algemeen kader zal schetsen zullen Prof. dr. Frederik Peeraer (namiddag Brussel) respectievelijk Prof. em. dr. Alois Van Oevelen (namiddag Antwerpen) het vervagende onderscheid tussen rechtsregels van openbare orde en van dwingend recht bespreken, zowel onder invloed van het recht van de Europese Unie als op het internrechtelijk vlak. Ten slotte zal mr. Frédéric Dupon het onderwerp ‘de aard van de rechtsregel in het burgerlijk procesrecht’ behandelen. Het is immers algemeen aanvaard in de rechtspraak en de rechtsleer dat sommige rechtsregels van procesrecht de openbare orde raken. Maar waarom wordt aanvaard dat sommige rechtsregels van procesrecht de openbare orde raken? Is deze kwalificatie wenselijk? Aan de hand van recente evoluties in de rechtspraak tracht de spreker op deze vragen een antwoord te formuleren.


Sprekers

Prof. em. dr. Ludo Cornelis, VUB, advocaat Eubelius
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
Mr. Frédéric Dupon, advocaat Lige Advocaten
Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen en raadgever bij beleidscel minister van Justitie Koen Geens

Doelgroep
Advocaten, magistraten, notarissen en bedrijfsjuristen.


Programma

12u30 Onthaal deelnemers met broodjeslunch

13u30 Start van de uiteenzetting (koffiepauze voorzien rond 15u15)

Openbare orde, algemeen belang en goede zeden: de doorwerking van het publiekrecht op het privaatrecht
Prof. em. dr. Ludo Cornelis

Het vervagende onderscheid tussen rechtsregels van openbare orde en van dwingend recht
Prof. dr. Frederik Peeraer (in Brussel)
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen (in Antwerpen)

De aard van de rechtsregel in het burgerlijk procesrecht
Mr. Frédéric Dupon

17u10 Mogelijkheid tot vraagstelling

17u45 Einde seminarie
Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 24 oktober 2019 | Brussel
Residence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel
Routebeschrijving

Donderdag 14 november 2019 | Antwerpen (Berchem)
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IBJ: erkend voor 4 punten
NKN: in aanvraag voor 4u
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJZEN

€ 159 (exclusief btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

U heeft de mogelijkheid om de uitgave Openbare orde (Ludo Cornelis) bijkomend te bestellen aan de kortingsprijs van 120 euro (excl. btw). U betaalt dan voor uw deelname met boek 279 euro (excl. btw).

Voeg onderaan het boek afzonderlijk toe aan uw bestelling van de studiedag en de korting wordt automatisch verrekend in het winkelmandje. U ontvangt nadien twee facturen, één voor de studiedag en één voor het boek. Het boek wordt u meteen toegestuurd na verwerking van uw inschrijving.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

24 Oktober 2019 - Brussel
14 november 2019 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00

Gerelateerde boeken