Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie

04 Oktober 2019
Gent
€ 234,42 (incl. BTW)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens dit seminarie komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Het insolventierecht wijzigde ingrijpend, het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift en er is ook nog de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, zodat zich terecht de vraag stelt wat de implicaties zijn van deze wetswijzigingen inzake een deficitaire vereffening van een vennootschap?

Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake ‘Gerechtelijke reorganisatie’, waar, aan de hand van een concreet dossier een vergelijking wordt gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere), dat de praktizijn een overzicht geeft van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van drie mogelijke opties: faling, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of vrijwillig overgaan tot ontbinding en vereffening.


Sprekers
Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn
Mr. Lore Rammeloo, advocaat Crivits & Persyn


Doelgroep
Advocaten, curatoren, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, …

Programma

12u45 Onthaal van de deelnemers met broodjes

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Deficitaire vereffening: wat nu?
• Wat is de impact van de nieuwe vennootschapswet, het gewijzigd insolventierecht en de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht ? Is er in het bijzonder iets gewijzigd inzake de alarmbelprocedure?
• Wat is de houding van de fiscus?
• Ontbinden en vereffenen in één akte; wat wijzigt er door de nieuwe vennootschapswet?
• De gerechtelijke ontbinding en vereffening: de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet
• De vereffenaar, de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet op het vlak van:
- Benoeming: vrijwillig en gerechtelijk, meerdere vereffenaars, de vereffenaar-rechtspersoon, -Controle van de benoeming door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, vereffenaars van rechtswege …
- Bevoegdheid, verrichtingen en controle (aandeelhouders, derden)
- Deficitair vereffenen
- Aansprakelijkheid: quid bij belangenconflict, aansprakelijkheid tegenover derden (quasi-contractueel, buitencontractueel?), voorbeelden van aansprakelijkheid
- Bewindvoerder?
• Vereffening en faillissement:
- Vereffening werkt zoals faillissement: impact van de Cassatie-rechtspraak, “gemeen recht” van de samenloop
- Vereffening verschilt van het faillissement: wat is er nu gewijzigd?
- Het faillissement van de vennootschap in vereffening
• Sluiting en heropening van een vereffening (leven na de dood): de nieuwe, betere regeling in de gewijzigde vennootschapswet.

Gerechtelijke reorganisatie: een casestudy
Aan de hand van een casestudy wordt een vergelijking gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet, dit op basis van de eigen ervaringen van de sprekers

17u15 Vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

vrijdag 4 oktober 2019
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: Erkend voor 3 punten
IBJ: in aanvraag
NKN: in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

199 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze, broodjeslunch en het boek Ondernemingen in moeilijkheden


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Ondernemingen in moeilijkheden


Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. Via dit boek bieden wij de praktizijn een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van deze drie mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming, als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal. De bijdragen stellen de lezer ertoe in staat de meest optimale keuze te maken. Dit boek richt zich zowel naar Belgische ondernemingen als naar buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 Oktober 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00