Intellectuele eigendomsrechten: een update

11 Oktober 2019
Gent
€ 272,25 (incl. BTW)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de Richtlijn Auteursrecht in de Digitale Eengemaakte Markt (“Digital Single Market - of “DSM Richtlijn”). De Richtlijn beoogt o.a.de toegang tot digitale inhoud te verbeteren en tegelijk te voorzien in een billijke verdeling van de vergoedingen die voortvloeien uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten. Lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de nieuwe richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Deze implementatie van de Richtlijn zorgt voor een grondige modernisering van het Europees auteursrecht. Er worden belangrijke nieuwigheden geïntroduceerd, zoals een nieuw naburig recht op perspublicaties en een controleaanpassingsmechanisme voor auteurs en artiesten.

Op 1 maart 2019 trad ook het gewijzigd Benelux merkenrecht in werking, waarbij de regeling omtrent de nieuwe vereisten voor merkenregistraties in de Benelux (en ook voor EU-merken) werd gewijzigd.

Verder is er de recente omzetting geweest van de richtlijn omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen (Wet van 30 juli 2018). Welke gerechtelijke actiemogelijkheden zijn er volgens de nieuwe wet? Hoe kan men preventief en curatief omgaan met de bescherming van bedrijfsgeheimen? Wat zijn de evoluties inzake het ‘geheim’ in procedure?

Tijdens deze studienamiddag krijgt u niet alleen een praktijkgerichte analyse van deze drie belangrijke evoluties, er wordt ook stilgestaan bij een aantal recente gerechtelijke uitspraken en een aantal andere (nieuwe) Europese regels die een impact hebben in het domein van intellectuele rechten.


Sprekers
dr. Nele Somers, advocaat-vennoot Artes Law
Mr. Bart Lieben, advocaat-vennoot Artes Law


Doelgroep
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, IP-verantwoordelijken …

Programma

12u45 Onthaal van de deelnemers en broodjeslunch
13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

De nieuwe auteursrechtrichtlijnen
- Tekst- en datamining: nieuwe uitzonderingen en beperkingen, gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten;
- Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken door culturele erfgoed instellingen;
- Maatregelen om collectieve licenties te bewerkstelligen en regels inzake collectieve beheersorganisaties die dergelijke collectieve licenties aanbieden;
- Bepalingen inzake toegang tot, en beschikbaarheid van, audiovisuele werken op video-on-demand platformen;
- Bepalingen inzake de online publicatie van persartikels;
- Een recht op informatie voor auteurs en uitvoerders alsook het recht op passende en proportionele vergoeding wanneer zij hun rechten in licentie geven of overdragen en een ‘herroepingsrecht’ wanneer hun werken niet geëxploiteerd worden nadat de rechten in licentie werden gegeven of werden overgedragen;
- Een kort overzicht van de implementatie in het EU-recht van het Verdrag van Marrakech en de Richtlijn tot vaststelling van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's.

Het gewijzigd Benelux merkenrecht
- Nieuwe vereisten voor merkregistratie;
- Onderscheid tussen certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken);
- Versterking van de rechten van de merkenhouder, die procedureel eenvoudiger kan optreden;
- Een ‘grafische voorstelling’ is niet langer vereist om een merk te kunnen deponeren;
- Vormuitsluitingsgronden worden uitgebreid naar kenmerkuitsluitingsgronden.

De wettelijke regeling omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen
- Gerechtelijke actiemogelijkheden;
- Omgaan met vertrouwelijke informatie tijdens de procedure;
- Preventief: het i-depot en gelijkaardige maatregelen;
- Naar een rechter van het geheim?

Recente relevante rechtspraak
- HvJ van 13 november 2018 (Levola Hengelo BV t/ Smilde Foods BV, Heksenkaasarrest);
- HvJ van 6 december 2017 (Coty Germany GmbH t/ Parfümerie Akzente GmbH);
- HvJ van 12 juni 2018 (Christian Louboutin t/ Van Haren Schoenen);
- HvJ van 25 juli 2018 (Mitsubishi t/ Duma Forklifts NV)

17u15 Vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

vrijdag 11 oktober 2019
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

225 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap, Kroniek Intellectuele recht 2015-2016 en 2017-2018, koffiepauze en broodjeslunch


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

11 Oktober 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00