Innovatie in de medische sector

04 Februari 2020
Sint-Niklaas
€ 180,29 (incl. BTW)

Tijdens deze studienamiddag worden - naar analogie van smart cities - enkele aspecten van ‘smart health institutions’ (de gezondheidsinstellingen van de toekomst) belicht.
Ook in België gaat die evolutie supersnel. Zo kondigde minister Maggie De Block bvb. op 10 september 2019 aan dat dat het de bedoeling is dat dit jaar de eerste apps gefinancierd worden. Daar zal onder andere een app tussen zitten om hartritmestoornissen te meten en op termijn zal die app oudere technologieën zoals een holter (apparaat om je hartritme op te volgen) vervangen. En op 21 september 2019 bracht de Nationale raad van de Orde der Artsen een advies uit over ‘Teleconsultatie met het oog op het stellen van een diagnose en het voorstellen van een behandeling’. Die toe te juichen innovaties hebben evenwel ook een aantal juridische consequenties, zoals de GDPR-aspecten en uiteraard de problematiek van de aansprakelijkheid. Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van de sprekers, die de innovaties in de medische sector en de daarmee samenhangende juridische aspecten op de voet volgen

Sprekers

Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners & docent medisch recht UAntwerpen
Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, ontwikkelaars van digitale toepassingen in de gezondheidszorg, data protection officers van zorginstellingen, …

Programma

12u30 Broodjesbuffet en registratie van de deelnemers

13u30 Telegeneeskunde en m-health
Focus op het gebruik van digitale toepassingen, zowel hard- en software in de gezondheidszorg via een analyse van de GDPR- en aansprakelijkheidsaspecten van:
• videoconference
• apps
• Artificiële Intelligentie
• wearables (bvb de FitBit): draagbare accessoires die belangrijke gezondheidswaarden in de gaten houden (hartslag, bloeddruk, temperatuur….)

15u15 Koffiepauze

15u45 Incidentregistratie
Aandacht voor technologische én organisatorische innovaties inzake incidentpreventie via een analyse van de GDPR- en aansprakelijkheidsaspecten van:
• black box in the operating room
• incidentmeldingssystemen

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 4 februari 2020
Serwir Hotel
Koningin Astridlaan, 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IAB: erkend voor 3,5u
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€149 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 Februari 2020 - Sint-Niklaas

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00