Gegevensbescherming in de praktijk: 1 jaar GDPR

07 november 2019
Gent
21 november 2019
Brussel
€ 227,71 (incl. BTW)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is intussen bijna anderhalf jaar van kracht. In oktober 2019 verschijnt het boek Gegevensbescherming in de praktijk, een grondige en praktische studie van deze (vernieuwde) wetgeving.

Tijdens deze studienamiddagen lichten de auteurs en een aantal experts die hebben meegewerkt aan dit project graag enkele van deze topics toe.

Sprekers

David Stevens, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit, bespreekt de handhavingspraktijken van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Europese samenwerking met andere toezichthoudende autoriteiten.

Anouk Focquet, counsel bij contrast, geeft praktische richtsnoeren mee voor de - in de praktijk niet altijd eenvoudige - identificatie van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers en het regelen van de relatie tussen beiden.

Jo Buyl, DPO en data consultant, geeft zijn concrete praktijkervaring mee wat betreft het statuut en de functie van een DPO.

Laurence Vanhyfte, advocaat bij contrast, reikt tips aan over hoe ondernemingen datalekken kunnen vermijden en welke acties zij moeten nemen wanneer er zich een datalek voordoet.

Eline Declerck, advocaat bij contrast, bespreekt tot slot hoe ondernemingen hun marketingactiviteiten – die in de praktijk het vaakst aanleiding geven tot klachten - op een AVG-conforme manier kunnen organiseren.

Doelgroep

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten


Programma

13u00 Onthaal deelnemers met broodjeslunch

13u30 Verwelkoming – Inleiding

13u40 Handhaving en samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten
David Stevens, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit

14u15 De relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Anouk Focquet, counsel contrast

15u00 Data Protection Officer
Jo Buyl, DPO en data consultant

15u45 Koffiepauze

16u15 Datalekken
Laurence Vanhyfte, advocaat contrast

17u00 Marketing
Eline Declerck, advocaat Contrast

17u45 Vragenronde

18u00 Voorzien eindePraktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 7 november 2019 | Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
Routebeschrijving

Donderdag 21 november 2019 | Brussel
Brabantse Golf
Steenwagenstraat 11
1820 Melsbroek
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IBJ: erkend voor 4 punten
NKN: in aanvraag voor 4u
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Gegevensbescherming in de praktijk (t.w.v. €60), documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Gegevensbescherming in de praktijk


Dit boek bevat een grondige en praktische studie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De auteurs delen het analysekader en hun praktische oplossingen voor concrete vraagstukken met de lezer. Het boek wordt verder aangevuld met nuttige informatie van verschillende experts, waaronder de huidige en voormalige voorzitters van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Het boek vormt op die manier een unieke combinatie van academische toelichting en praktijkervaring, waardoor het een onmisbaar instrument is voor iedere advocaat, jurist en student die met (de juridische aspecten van) verwerking van persoonsgegevens in aanraking komt.

Het boek biedt een praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, privacyverk...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

07 november 2019 - Gent
21 november 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00