Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2021 – Recente wijzigingen en actueel draaiboek

18 november 2021
Gent
25 november 2021
Leuven
02 december 2021
Antwerpen
€ 264,46 (incl. BTW)

Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming een recente transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Elisabeth Alofs, hoofddocent, voorzitter vakgroep Privaat- en Economisch Recht en directeur Opleiding Notariaat VUB

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal – Lawyers, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering en onbezoldigd medewerker aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Persoon & Vermogen)


Doelgroep

Notarissen, advocaten, magistraten, bemiddelaars en in het algemeen alle praktijkjuristen die in aanraking komen met echtscheidingen

Programma

15u15 Onthaal met koffie en versnaperingen

15u30 Start van de uiteenzettingen (pauze met belegde broodjes voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Wat is recent veranderd inzake de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Met o.m. aandacht voor volgende punten:
▪ Hoe dient de motiveringsplicht bij vaststelling van de onderhoudsbijdrage te worden voldaan?
▪ Welk zijn de wettelijk omschreven buitengewone kosten?
▪ Wat is veranderd aan de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten?
▪ Wat is de impact van het gewijzigd huwelijksvermogensrecht?
▪ Wat dient nog op straffe van nietigheid in de regelingsakte te zijn opgenomen?
▪ Welke documenten zijn nog verplicht toe te voegen aan het echtscheidingsdossier?

- Welke elementen zijn onmisbaar voor een sluitende en volledige regelingsakte anno 2021?

19u00 Mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATA & LOCATIES

Gewijzigde data naar aanleiding van COVID-19!

Donderdag 18 november 2021 │ Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

Donderdag 25 november 2021 │ Leuven (opgelet: gewijzigde locatie!)
Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven

Donderdag 2 december 2021 │ Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek
NKN: erkend voor 2,5u
Federale bemiddelingscommissie: 3u


PRIJS

225 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020, documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de studiedag volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020


Dit werk biedt de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht.

De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier verwerkt in een praktisch werk.

De auteurs hebben hiervoor een voorbeeld van vragenlijst opgesteld, die als ‘checklist’ of als leidraad kan dienen. Het werk bevat tevens een voorbeeld van overeenkomst.

Hélène Casman is wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal - Lawyers, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en professor UGent’
Patrizia Macalu...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

18 november 2021 - Gent
25 november 2021 - Leuven
02 december 2021 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00