Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

24 Mei 2019
Gent
€ 267,69 (incl. BTW)

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met UAntwerpen en UGent.

Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. De digitalisering van het recht doet ook vragen rijzen bij de toepassing van de traditionele concepten van consumentenbescherming in de nieuwe economische context:

welke regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud en goederen met 'embedded software'?
Hoe wordt de regeling van onrechtmatige bedingen toegepast in contracten met betrekking tot het gebruik van de 'cloud'?
Hoe wordt de financiële consument beschermd bij 'robo-advice'?
Hoe wordt de consument beschermd bij mobiele betalingen?
Hoe dwingt de consument zijn rechten af in een grensoverschrijdende context? etc.

Tijdens deze studiedag worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving. Alle sprekers hebben naast een ruime academische achtergrond ook een sterke ervaring in de praktijk als advocaat of anderszins.

Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en eenieder die met deze materie in contact komt.

Programma

8.40u. Onthaal (met koffie)

9.00u. Verwelkoming

9.10u. Impact van digitalisering op de kwalificatie van onderneming en consument
prof. dr. Gert Straetmans, UAntwerpen en Jan Blockx, assistent, Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, UAntwerpen

9.50u. Bescherming van de consument bij mobiele betalingen
prof. dr. Reinhard Steennot, UGent en Julie Goetghebuer, assistente, Instituut Financieel Recht, UGent

10.30u. Koffiepauze

11.00u. Afdwingen van consumentenrechten in grensoverschrijdend verband
prof. dr. Stefan Rutten, UAntwerpen en advocaat bij de balie te Antwerpen

11.40u. Onrechtmatige bedingen in contracten betreffende het gebruik van de cloud
Jan Clinck, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen, advocaat bij de balie te Brussel

12.20u. lunch met broodjes

13.30u. Levering van digitale inhoud: voorstel van richtlijn en productaansprakelijkheid
Shana Meys, doctoraatsonderzoekster UAntwerpen en beleidsmedewerkster Agentschap Wonen Vlaanderen en Dr. Dimitri Verhoeven, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen en advocaat bij de balie te Antwerpen

14.10u. Goederen met “embedded software”: garantieregeling vs. regeling consumentenkoop
Jarich Werbrouck, doctoraatsonderzoeker FWO, UGent

14.50u. koffiepauze

15.20u. Consumentenbescherming bij blockchain en smart contracts
Skander Bennis, assistent Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, UAntwerpen

16.00u. Robo-advice en bescherming van de financiële consument
prof. dr. Robby Houben, UAntwerpen, advocaat bij de balie te Antwerpen en prof. dr. Michiel Demuynck, UAntwerpen en vrijwillig medewerker UGent

16.40u. Slotbeschouwingen

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

vrijdag 24 mei 2019
Filmzaal Plateau
Paddenhoek 3
9000 Gent


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

230 euro (prijzen excl. btw)
Deelnameprijs is inclusief koffiepauzes met gebak, broodjeslunch en het verslagboek.

******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

24 Mei 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00