Contracten tussen partners

Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?
08:45 - 13:30
Aandachtspunten bij oprichting van of verwerving van aandelen in vennootschappen tussen partners
13:30 - 17:15
€ 345,-

Dinsdag 4 februari 2020 | Antwerpen

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze studiedag krijgt u een praktijkgerichte analyse van frequente contracten tussen partners (al dan niet gehuwd). In de ochtend komen huwelijks- en samenlevingscontract, aanwascontract, schenkingsakte en testament aan bod, waarbij ook telkens aandacht wordt besteed aan de fiscale implicaties. In de namiddag wordt er stilgestaan bij de oprichting of de overname van een vennootschap door partners.

Elke deelnemer aan deze studiedag heeft de mogelijkheid de ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt aan gunsttarief te kopen.


Sprekers
Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS Antwerpen
Mr. Kevin Desmet, advocaat-vennoot a.lex advocaten
Mr. Sofie Longerstay, advocaat Divide Law


Doelgroep
Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

08:45 - 09:30
Onthaalkoffie en registratie deelnemers ochtendsessie
09:30 - 12:45
Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?

SPREKERS
Mr. Jos Ruysseveldt en Mr. Kevin Desmet

INHOUD

1. Testament
- Bijzondere clausules (o.m.): bewind, strafclausule, alternatief- en keuzelegaat, comaclausule
- Bijzondere testeertechnieken: ‘verdeellegaten’, ‘ik-opa/oma’-testament, restlegaat, duo-legaat
2. Huwelijkscontract
- Bedingen van inbreng, uitsluiting en onttrekking
- Recht van voorafname, preferentiële toewijzing, vooruitmaking, keuzebeding
- Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen en verrekenbeding
- Contractuele erfstelling. Erfrechtelijke uitsluiting
3. Samenlevingscontract
- Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, verreken- en aanwasbeding
4. Aanwascontract
- Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik en lijfrente
- Aanwas tussen echtgenoten en samenwonende partners
5. Schenkingsakten
- Voorbehoud van vruchtgebruik
- Aanwas en terugval van vruchtgebruik
- Quasi-vruchtgebruik
- Algemeenheid van vruchtgebruik
- Lijfrente (aanwas en terugval)
- Enkele bijzondere technieken: bewind, restschenking, generatie- en erfenissprong
- Schenking tussen echtgenoten en samenwonende partners

12:45 - 13:30
Broodjesbuffet en registratie deelnemers namiddagsessie
13:30 - 17:15
Aandachtspunten bij oprichting van of verwerving van aandelen in vennootschappen tussen partners

SPREKER
Mr. Sofie Longerstay

INHOUD

1. Eigendomsstatuut van de aandelen van een vennootschap
- Gehuwden
• Wettelijk stelsel: eigen en gemeenschappelijke aandelen
• Titre en finance goederen: de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, toegelicht aan de hand van een aantal case
- Samenwonenden
2. Eigendomsstatuut van beroepsgoederen en cliënteel
- Analyse voor gehuwden en samenwonenden
3. Eigendomsstatuut van opgebouwd pensioen
- Analyse voor gehuwden en samenwonenden
4. Eigendomsstatuut van een schuld/vordering rekening courant
- Analyse voor gehuwden en samenwonenden
5. Samen ondernemen, waarop letten?
- Eenmanszaak of vennootschap
- Huwelijkscontract
- Samenlevingscontract
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst
• Onderhandse/statutaire afspraken
• Overdracht van aandelen & overdrachtsbeperkende clausules
• Stemafspraken
• Afspraken omtrent de uitoefening van de (vennootschaps)macht
• Conflicten
6. De verdeling van de aandelen van een vennootschap bij het uiteengaan
- De impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht uitgelegd aan de hand van een aantal cases
- Conflict tussen huwelijksvermogens- en vennootschapsrecht: de geschillenregeling en de vereffening-verdeling
- Bijzondere problematiek van de gezinswoning in de vennootschap
7. Bescherming van de partner bij faillissement
- Wie is aansprakelijk?
- Wie is sociaal en fiscaal beschermd?
- Wie staat in voor de schulden?
- Bescherming van de gezinswoning

17:15 - 17:30
Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 4 februari 2020 | Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten (1 sessie) en 6 punten (2 sessies)
NKN: erkend voor 3 uur (1 sessie) en 6 uur (2 sessies)
IAB: erkend voor 3 uur (1 sessie) en 6 uur (2 sessies)
BIBF: erkend voor 3 uur (1 sessie) en 6 uur (2 sessies)
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor de voormiddagsessie en/of de namiddagsessie.

194.21 euro (prijzen excl. btw) voor de voormiddag- OF namiddagsessie

285.12 euro (prijzen excl. btw) voor de voormiddag- EN namiddagsessie

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

04 februari 2020 - Antwerpen
04 februari 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00