Bewind 2.0

27 Mei 2019
Hasselt
€ 234,42 (incl. BTW)

De wet van 21 december 2018 (Waterzooi II) heeft een heel aantal bepalingen gewijzigd aangaande de buitengerechtelijke en de rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen. Op basis van de bevindingen uit de praktijk werd de wet van 17 maart 2013 op heel wat plaatsen aangepast en bijgestuurd. Daarbij werden ook enkele technische onvolkomenheden verholpen. Tevens werd een volledig nieuwe en eenvormige procedure opgenomen.

Tijdens deze studienamiddag geven de sprekers een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met praktische tips voor de toepassing in de praktijk.

Bovendien ontvangt u het boek van de sprekers, Bewind 2.0. Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet van 21 december 2018, dat, naast een commentaar op alle gewijzigde wetsbepalingen, tevens een gecoördineerde versie bevat van de volledige wetgeving inzake buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen.


Sprekers
Dirk Scheers, vrederechter Kontich en lector AP Hogeschool
Constantijn Scheers, advocaat en professioneel bewindvoerder


Doelgroep
Advocaten, magistraten en bewindvoerders.

Programma

12u45 Onthaal met broodjes

13u30 Constantijn Scheers
• Buitengerechtelijke bescherming
• Beoordeling van onbekwaamheid
• Nieuwe regelgeving voor bewindvoerders

14u40 Koffiepauze

15u00 Dirk Scheers
• Nieuwe procedure inzake rechterlijke bescherming
• Centraal register van bescherming van de personen

16u30 Vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

vrijdag 17 mei 2019 | Antwerpen
Bluepoint
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem
routebeschrijving (parking ter plaatse)

maandag 27 mei 2019 | Hasselt
Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
routebeschrijving (parking ter plaatse)


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

199 euro (prijzen excl. btw)
Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie-en lunchpauze en het boek Bewind 2.0. Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet van 21 december 2018.Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.


Inbegrepen studiemateriaal


Bewind 2.0


De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid was een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen. Na meer dan vier jaar toepassing van deze wet in de praktijk waren er een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen en bleken de verschillende procedures niet altijd werkbaar.

Thans heeft de wet van 21 december 2018 vernieuwingen aangebracht aan de buitengerechtelijke beschermingsmogelijkheden en tevens de bescherming van meerderjarige onbekwamen in het Burgerlijk Wetboek verfijnd. Er is voorzien in een volledig nieuwe, eenvormige procedure voor alle mogelijke procedures tot instelling van e...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

27 Mei 2019 - Hasselt

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00