1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Op 1 september 2018 trad het nieuwe huwelijksvermogensrecht samen met het nieuwe erfrecht in werking. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe huwelijksvermogensrecht
  Seminar
  € 301,29 (incl. BTW)

 2. Taking legal action in one or several countries in the EU to enforce intellectual property rights is quite a challenge. The adoption of European Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights was meant to put a halt to considerable discrepancies in national legislations which caused uncertainty and a difference in enforcement between the EU Member States. Over the past decade, the Enforcement Directive has been transposed into all EU Member States, in national legislation and through its application in national and EU case law. In order to prepare and undertake an action in different countries – potentially simultaneously – knowledge of national legislation, local custom and practice, as well as procedural law, national and EU case law is essential.
  Seminar
  € 181,50 (incl. BTW)

 3. Het marketingrecht evolueert, net als de marketing zelf, bijzonder snel. De blijvende groei van de sociale media gaat hand in hand met de bezorgdheid over een afdoende bescherming van de privacy. Dit maakt het voor de jurist niet altijd gemakkelijk om bij te zijn met de meest recente evoluties in de wetgeving en de rechtspraak.
  Seminar
  € 173,72 (incl. BTW)

 4. Een praktische toelichting bij een aantal kernelementen van het publiekrecht die onvermijdelijk ook meespelen in de beoordeling van burgerrechtelijke en strafrechtelijke geschillen
  Seminar
  € 200,32 (incl. BTW)

 5. Tijdens deze 8ste editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.
  Seminar
  € 223,85 (incl. BTW)

 6. De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
  Seminar
  € 413,09 (incl. BTW)

 7. Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met UAntwerpen en UGent.
  Seminar
  € 267,69 (incl. BTW)

 8. This collection of essays addresses the most pressing contemporary issues in international law and relations. The authors are leading experts and renowned actors on the international stage or in national jurisdictions.
  Paperback
  € 85,-

 9. Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Dit boek gaat na hoe het huidige recht hiertegen bescherming biedt. Daarbij wordt ook het recht in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besproken. De auteur formuleert bovendien een concreet voorstel om de wetgeving aan te passen.
  Hardback
  € 125,-

 10. Dit boek verschaft de student inzicht in het bestuursrecht dat een ruimtelijke component heeft, namelijk het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht. Tegenwoordig wordt deze materie aangeduid met de term omgevingsrecht. De auteur beperkt zich bewust tot de essentie van het anno 2019 van kracht zijnde omgevingsrecht, dat vooreerst in zijn ruimere maatschappelijke context wordt geplaatst.
  Paperback
  € 49,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5