1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Nullum Crimen

  Verschijnt 16 juni 2019

  Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.
  € 275,60 / jaar
 2. Letsel & Schade

  Verschijnt 16 juni 2019

  Letsel & Schade informeert advocaten, artsen, claimbehandelaars, schade-experts, neuropsychologen, arbeidsdeskundigen en andere disciplines over ontwikkelingen in het recht dat relevant is voor slachtoffers van personenschade. Artikelen, rechterlijke uitspraken en soms ook medische rapporten vormen de inhoud van het tijdschrift.
  € 217,30 / jaar
 3. Tijdschrift Vervoer & Recht

  Verschijnt 16 juni 2019

  Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd.
  Printed
  € 267,43 / jaar

 4. TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professioneel met het 'bouwgebeuren' in aanraking komt. Dit "bouwgebeuren" wordt multidisciplinair benaderd: de focus richt zich zowel op het gebouw als op de grond, op de interactie tussen beide en op de activiteit van het bouwen.
  € 249,10 / jaar

 5. TMD - Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators.
  € 222,60 / jaar

 6. The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
  € 286,20 / jaar
 7. Rechtskundig Weekblad

  Verschijnt 16 juni 2019

  Het Rechtskundig Weekblad geeft u een bondig overzicht van de belangrijkste rechtspraak. Een ervaren redactieteam en talrijke vaste medewerkers staan in voor een uitgelezen selectie van rechtspraak. Daarnaast worden met behulp van korte en bondige hoofdartikelen aangelegenheden behandeld die van belang zijn voor de rechtspraktijk.
  € 259,70 / jaar
 8. Tijdschrift Estate Planning

  Verschijnt 16 juni 2019

  Tijdschrift Estate Planning informeert vermogensplanners, notarissen, advocaten, accountants en revisoren over alle recente ontwikkelingen van estate planning. Estate planning of vermogensplanning omvat de organisatie en overdracht van vermogen in zijn geheel, zowel tijdens het leven als bij overlijden.
  € 254,40 / jaar

 9. Human Rights & International Legal Discourse is a peer-reviewed law journal that encourages the critical study of the increasing influence of human rights law on international legal discourse.
  € 259,70 / jaar

 10. Er is een toenemend onbehagen merkbaar over de kwaliteit en de wildgroei van de regelgeving. Steeds vaker worden wegen gezocht en ook geopend naar een juridische toetsing van ondeugdelijke rechtsregels. Dit boek draagt hiertoe bij door de formulering van beginselen van behoorlijke regelgeving, afgeleid uit het rechtszekerheidsbeginsel.
  Paperback
  € 120,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5