1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. TaxWin Expert Silver

  Verschijnt 6 augustus 2020

  TaxWin Expert, de tweetalige online databank voor tax en accountancy met professionele oplossingen voor fiscalisten en experts. TaxWin Expert is gebruiksvriendelijk, altijd up-to-date en vernieuwend.
 2. Arresten van het Hof van Cassatie

  Verschijnt 6 augustus 2020

  Arresten van het Hof van Cassatie bevat alle arresten van het Hof, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie.
 3. Ondernemingsstrafrecht

  Verschijnt 6 augustus 2020

  De laatste wetgeving, de meest recente rechtspraak
  € 292,21

 4. Dit driemaandelijkse tijdschrift verschijnt, sinds 1988, op initiatief van het Centre de Droit de la Consommation van de UCL en het Studiecentrum voor Consumentenrecht (K.U.Leuven). Het richt zich tot alle rechtspraktizijnen en wil hen informatie van een hoge kwaliteit bieden over de evolutie in het consumentenrecht en de toepassing daarvan. Meer bepaald bevat het tijdschrift D.C.C.R. bijdragen rond gevarieerde onderwerpen als de informatie aa...

 5. TMD - Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators. De jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u intekent in de loop van de jaargang, dan krijgt u alle reedsverschenen papieren nummers (bij een print(+ online) abonnement) au...
  € 222,60 / jaar 
 6. JTT

  Verschijnt 6 augustus 2020

  Het JTT heeft als doel zijn lezers zo snel mogelijk volledige en waardevolle informatie te verschaffen over het sociaal recht. Dit doel wordt verwezenlijkt dankzij - Een systematische publicatie van de meest recente en zo mogelijk per onderwerp samengebrachte rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van het Hof van Cassatie en van de sociale rechtscolleges van het land. Vaak wordt de gepubliceerde rechtspraak ook ve...
 7. First Manager

  Verschijnt 6 augustus 2020

  Eenvoudig van uw boekhouding tot de jaarrekeningen, belastingaangiften en financiële rapporten op maat!

 8. Het tweetalig tijdschrift verzamelt en beoordeelt zo, ten behoeve van de rechtspractici en het geheel van Belgische en buitenlandse economische actoren de meest relevante jurisprudentie op Europees niveau, Benelux-niveau en nationaal niveau.
 9. Interest Calculator

  Verschijnt 6 augustus 2020

  Interest Calculator is een webtoepassing waarmee u op een snelle en eenvoudige manier de kosten op openstaande saldi kunt berekenen. Deze tool werd speciaal ontwikkeld voor de juridische markt en past automatisch de huidige Belgische interestvoeten toe. Ideaal om de nalatigheidsintresten te berekenen op vervallen facturen, gerechtelijke interesten of andere categorieën van intresten.
 10. Strada lex ONE - Gerechtsdeurwaarder

  Verschijnt 6 augustus 2020

  U bent gerechtsdeurwaarder? Strada lex biedt u een flexibele digitale documentenoplossing op maat.
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5