1. De afgelopen decennia is in het Nederlandse strafrecht de strafrechtelijke aansprakelijkheid van degenen die betrokken zijn bij strafbare feiten, aanzienlijk uitgebreid. De centrale vraag die in deze bijdrage aan de orde komt, is of het individuele verwijt aan het adres van betrokkene daarbij wel voldoende in het oog is gehouden.
    Garenloos
    € 28,- € 40,-