1. De onkostenvergoeding

    Verschijnt 1 september 2006

    In dit praktische boek wordt de onkostenvergoeding zowel vanuit fiscale als sociaalrechtelijke hoek onderzocht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om met de overheid voorafgaandelijk akkoorden – de zogenaamde “rulings” – te sluiten.
    Paperback
    € 40,-