1. Dit werk gaat na in welke mate de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs beperkingen op legt aan de Vlaamse decreetgever wanneer die regulerend optreedt ten aanzien van het onderwijs.
    -----------------

    Auteur Johan Lievens werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn doctoraat. Lees het interview hier

    Hardback
    € 103,-