1. Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen (B2B-relaties) worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Dit boek gaat na hoe het huidige recht hiertegen bescherming biedt. Daarbij wordt ook het recht in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besproken. De auteur formuleert bovendien een concreet voorstel om de wetgeving aan te passen.

    Hardback
    € 87,50 € 125,-