1. Wetsontduiking

    Verschijnt 28 mei 2020

    In dit boek, dat de commerciële editie vormt van het doctoraal proefschrift waarmee de auteur promoveerde tot Doctor in de Rechten aan de KU Leuven, bespreekt de auteur het begrip, de aard, de grondslag en het toepassingsgebied van het verbod op wetsontduiking. De auteur toont onder meer via diverse toepassingsgevallen uit de privaatrechtelijke rechtspraak aan dat het verbod op wetsontduiking geen autonome werking heeft en bovendien geen ‘o...

    Hardback
    € 152,-