1. Al meer dan 15 jaar het meest gezaghebbende referentiewerk over procesrecht in Vlaanderen.

  Het Handboek Gerechtelijk recht beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van dit handboek hebben steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen. Vrag...

  Hardback
  € 129,50 € 185,-

 2. Dit boek vormt de neerslag van bevindingen uit de tweede fase van een omvangrijkere studie met als titel ‘Een sociologische analyse van de wijzigingen in de werking en de bedrijfscultuur van de arbeidshoven en -rechtbanken’
  Paperback
  € 35,- € 50,-