1. De bescherming van de zogenaamde “financiële consument” is vandaag een prioriteit. Dit tweetalige boek besteedt aandacht aan het amalgaam aan regelen die de zwakkere partij bij financiële transacties beogen te beschermen.
    Paperback
    € 82,-

  2. Het opzet van het onderzoek bestaat erin aan te tonen dat het geheel aan regelgeving dat is uitgewerkt op het vlak van de tegenwerpbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen, wegens zijn diversiteit, complexiteit en voornamelijk wegens de interpretatieproblemen waartoe het op verschillende punten aanleiding geeft, nog steeds onaangepast is aan de noden van de praktijk.
    Hardback
    € 195,-