1. Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld – indien van toepassing – volgens de adviezen van de CBN.
    Paperback
    € 87,50 € 125,-

  2. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.
    Paperback
    € 31,50 € 45,-