1. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  € 100,-

 2. In dit werk poogt de auteur de krachtlijnen bloot te leggen die de arbeidswetgever hebben geleid bij de uitwerking van de arbeidsbescherming.
  Paperback
  € 65,-

 3. Op 19 augustus 1948 kwam de wet op de uitvoering van de prestaties van algemeen belang in vredestijd tot stand. Vertrekkende vanuit een analyse van de internationale en Europese juridische omgeving, werden deze en andere vragen in dit boek beantwoord.
  Paperback
  € 60,-