1. Recht als tegenmacht

  Verschijnt 5 oktober 2015

  Dit opstel strekt ertoe uit te nodigen tot een reflectie over de grondslag, de randvoorwaarden en de perken van en aan de bevrijdende of emancipatoire functie van het recht. Een verruimd inzicht in de materie is het streefdoel.
  Paperback
  € 35,-

 2. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  € 100,-

 3. In dit werk poogt de auteur de krachtlijnen bloot te leggen die de arbeidswetgever hebben geleid bij de uitwerking van de arbeidsbescherming.
  Paperback
  € 65,-

 4. Op 19 augustus 1948 kwam de wet op de uitvoering van de prestaties van algemeen belang in vredestijd tot stand. Vertrekkende vanuit een analyse van de internationale en Europese juridische omgeving, werden deze en andere vragen in dit boek beantwoord.
  Paperback
  € 60,-